Partners uit halfgeleiderwereld streven naar energieneutrale chipfabricage

Het Sustainable Semiconductor Technologies and Systems (SSTS) onderzoeksprogramma (imec) heeft partners uit de halfgeleiderwaardeketen samengebracht, zoals systeembedrijven Apple, en Microsoft en leveranciers als ASM, KURITA, SCREEN en Tokyo Electron.

Trefwoorden: #chip, #duurzaam, #halfgeleider, #imec

Lees verder

Nieuws

( Foto: imec )

ENGINEERINGNET.BE - De halfgeleiderindustrie groeit snel door een nooit-geziene vraag. Chips zijn ingebed in ons dagelijks leven: ze maken integraal deel uit van onze slimme draagbare toestellen, IoT-systemen en computerinfrastructuur.

De productie van halfgeleiders heeft echter een prijs. Er zijn enorme hoeveelheden energie en water voor nodig en er ontstaat gevaarlijk afval. Om dit probleem aan te pakken, moet de hele toeleveringsketen zich engageren en is een ecosysteembenadering essentieel.

Hoewel systeem- en fablessbedrijven al investeren in het koolstofvrij maken van hun toeleveringsketen en producten en zich ertoe verbinden om tegen 2030 of 2040 koolstofneutraal te zijn, hebben ze doorgaans geen accuraat inzicht in de bijdrage van chipfabricage van toekomstige technologieën omdat er weinig gegevens beschikbaar zijn voor levenscyclusanalyses.

Met zijn SSTS-programma roept imec de hele waardeketen van de halfgeleiderindustrie op om de krachten te bundelen en zo de ecologische voetafdruk van de chipindustrie te verkleinen.

Het programma beoordeelt de milieu-impact van nieuwe technologieën, identificeert problemen met een hoge impact en definieert groenere oplossingen voor de productie van halfgeleiders.