Naar een koolstofarme toekomst met vier nieuwe transitiefondsprojecten

In het najaar van 2022 wordt het startschot gegeven voor vier nieuwe energietransitieprojecten, waar onder meer EnergyVille, UGent en KU Leuven aan meedoen. Totale waarde: 8.3 miljoen euro.

Trefwoorden: #energie, #EnergyVille, #koolstof, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: lassedesignen - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het doel van het Energietransitiefonds is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden te ondersteunen.

De volgende vier projecten, die elk een looptijd van drie jaar hebben, starten in het najaar van 2022:

 1. CIREC: onderzoekt onzekerheden met betrekking tot internationale materiaalstromen die sterke impact kunnen hebben op de elektrische bevoorradingszekerheid. Bijvoorbeeld aardgas, biomassa, en materialen voor windturbines, zonnepanelen en batterijen.
  Partners: VITO/EnergyVille, ICEDD, VUB, UGent.
 2. CO2MBS: ontwikkelen nieuw concept om CO2-afvang en methanatie te integreren in het Belgische energiesysteem, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur en de geplande waterstofbackbone van België.
  Het project heeft tot doel fundamentele uitdagingen van syn-methaan op het systeem-, materiaal-, en reactorgebied te bestuderen. Ook wordt onderzocht hoe het voorgestelde proces de netevenwichtskosten verlaagt en de bevoorradingszekerheid garandeert.
  Partners: UGent, VITO/EnergyVille, UCLouvain.
 3. BeFORE-CAST: verbeteren weermodellen voor de voorspelling van offshore windenergie, voor een beter beheer van het Belgische elektriciteitsnet en de windparken.
  Dit wordt bereikt door het opnemen van zogeffecten van windmolenparken, en het integreren van metingen in de voorspellingen met behulp van machine learning, radars, satellieten, LIDAR en fly-for-weather-drones. Weerswaarschuwingen worden in realtime beschikbaar gesteld aan windpark- en netbeheerders.
  Partners: VKI, VUB, KU Leuven/EnergyVille, SABCA, 3E, RMI.
 4. DIRECTIONS: energiehubs collecteren een grote hoeveelheid aan offshore energie en faciliteren een kosten-effectieve integratie in het elektriciteitsnet. Maar dergelijke energiehubs zijn nog niet gerealiseerd en gedragen zich fundamenteel verschillend van bestaande elektriciteitssystemen.
  Bijgevolg blijven verschillende onzekerheden bestaan. Verder zijn voor de specifieke implementatie van een Belgisch offshore net specifieke case studies nodig. 
  Partners: KU Leuven/EnergyVille, Elia Transmission Belgium.