• 26/04/2012
  • |     BB

VVIA breekt lans voor industrieel erfgoed Petroleum Zuid

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie trekt aan alarmbel over industrieel erfgoed op Petroleum Zuid in Antwerpen.

Trefwoorden: #American Petroleum Company, #apc, #archeologie, #Blue Gate, #Petroleum Zuid, #VVIA

Lees verder

nieuws

( Foto: VVIA )

ENGINEERINGNET.BE -- De vzw VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie – stelt uitermate ongelukkig te zijn met de gang van zaken bij de herbestemming van Petroleum Zuid in Antwerpen.

Petroleum Zuid was aan het begin van de 20e eeuw nog de belangrijkste petroleumhaven van Europa, maar vandaag is de meeste activiteit er verdwenen en maakt men zich op om het om te vormen tot 'Blue Gate'.

Dit is een strategisch project van het Urban II-programma en het grootste investeringsproject in de Antwerpse Zuidrand.

Van de oudste infrastructuur resten thans enkel nog een viertal gebouwen en een betonnen aanlegpier. De gebouwen zijn die van de American Petroleum Company, de eerste firma die op deze locatie aan het begin van vorige eeuw een stek vond.

VVIA breekt een lans voor het behoud van dit historisch erfgoed en stelt in een persbericht: "Het is zeker verantwoord dat deze gebouwen opgenomen werden in de Vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (9 november 2011, Belgisch Staatsblad 17 november 2011). Deze is rechtsgeldig geworden op 27 november 2011, zoals in het decreet bepaald, 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad."

"Echter, een sloopvergunning voor deze site werd drie dagen vóór de rechtsgeldigheid van de vastgestelde inventaris afgeleverd, op 24 november 2011".

"De gemeente kan voor gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris de sloopvergunning alleen uitreiken, nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw. De stad Antwerpen was op de hoogte van het feit dat een reeks gebouwen, o.m. deze van APC, op de vastgestelde inventaris zouden opgenomen worden. Wilde men door het afleveren van een vergunning de rechtsgeldigheid nog snel te vlug af zijn?"

Erfgoed mag vastgoedontwikkelaars liefst niet voor de voeten lopen..., aldus nog de vzw.


ACHTERGROND
Meer info op www.vvia.be/sites/lijst AN/2000001.htm