Oplossing voor grootschalige decarbonisering in Noordwest-Europa

Fluxys en Equinor zijn overeengekomen een groot infrastructuurproject te ontwikkelen (verwacht in 2025) dat België met Noorwegen verbindt om afgevangen CO2 van uitstoters te vervoeren naar veilige opslagplaatsen in de Noordzee.

Trefwoorden: #CO2, #decarbonisering, #Equinor, #Fluxys, #pijpleiding

Lees verder

Nieuws

( Foto: Fluxys )

ENGINEERINGNET.BE - CO2 afvangen, vervoeren en opslaan (CCS - Carbon capture and storage) is essentieel om de CO2-uitstoot aanzienlijk te kunnen verlagen. In lijn daarmee zal dit project de Noordwest-Europese markt een robuuste en flexibele oplossing voor grootschalige decarbonisering.

Het project omvat een CO2-uitvoerleiding van 1.000 km die Equinor zal uitbaten om CO2 te vervoeren naar veilige en permanente opslag onder de zeebedding op het Noorse continentale plat. De onderzeese leiding zal in Zeebrugge aansluiten op onshore CO2-vervoersinfrastructuur die Fluxys zal bouwen en uitbaten.

Het CO2-vervoersnet met open toegang zal uitstoters in België en de omringende landen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten op een snelweg naar veilige en betrouwbare CO2-opslag in Noorwegen. Er wordt ook een leidingaftakking naar de haven van Duinkerke overwogen en bijkomende verbindingen naar andere Noordwest-Europese landen komen eveneens in aanmerking.

Het gezamenlijke initiatief van Equinor en Fluxys heeft als doel het CO2-infrastructuurproject te ontwikkelen en gebruiksklaar te hebben vóór het einde van dit decennium. De offshore leiding zal een vervoerscapaciteit van 20 tot 40 miljoen ton CO2 per jaar hebben.

Beide bedrijven gaan nu in gesprek met geïnteresseerde partijen zoals grote uitstotende bedrijven om het project toe te lichten.