Atlas Copco investeert 70 miljoen euro in Wilrijkse site

Deze pakketinvestering focust op innovatie met extra R&D-capaciteit, een uitbreiding van de slimme fabriek, nieuwe productietechnologie en de verderzetting van het om- en bijscholen van zijn medewerkers.

Trefwoorden: #Atlas Copco, #innovatie, #investeren, #slimme fabriek

Lees verder

Techniek

( Foto: Atlas Copco )

ENGINEERINGNET.BE - De investeringen zijn een verderzetting van investeringen die in 2018 gestart zijn met nieuwe productietechnologie voor de slimme fabriek, en het om- en bijscholen van het personeel.

Atlas Copco focust in zijn Airpower Masterplan op innovatie via investeringen in nieuwe productietechnologieën en machines, verhoogde R&D-capaciteit met uitbreiding van zijn laboratoria en extra productieruimte voor kerncomponenten in zijn slimme fabriek.

Vagner Rego, Business Area President Compressor Technique: “De site in Wilrijk is ons meest geavanceerde R&D excellence center van perslucht ter wereld en wordt met meer dan 800 ingenieurs niet voor niets de ‘universiteit van de perslucht’ genoemd”

Daarnaast wil Atlas Copco een aantrekkelijke werkomgeving voor zijn medewerkers creëren. Met het hybride werkbeleid voor bedienden moet de site de plek bij uitstek worden om samen te creëren en te innoveren. Bovendien blijft het bedrijf inzetten op ‘levenslang leren’ door te investeren in het om- en bijscholen van zijn medewerkers.

Tot slot investeert het bedrijf in mobiliteit en veiligheid op en rond zijn site, met onder andere nieuwe parkeerinfrastructuur en op termijn een wachtzone voor vrachtwagens op de site om het vrachtverkeer rond de site te beperken. Tegelijkertijd voorziet het bedrijf groene oplossingen om het waterbergend vermogen in de regio te versterken.

Met oog op dat laatste wordt onder meer in een acht meter brede groene bufferzone op zijn terrein voorzien en draagt ze kosteloos 8.156m² terrein over aan de Provincie Antwerpen om er gemengd openruimtegebied van te maken.

De uitbreiding zal gebeuren in 4 fases:

  1. De uitbreiding van de slimme fabriek, goed voor zo’n 1.000 m² extra productiecapaciteit, 1.000 m² magazijn en 1.000 m² kantoorruimte.
  2.  De uitbouw van 800 m² aan R&D-capaciteit en laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling.
  3. De mobiliteit en veiligheid op en rond de site wordt geoptimaliseerd, inclusief nieuwe parkeerinfrastructuur van 10.000 m² en 10 meter hoog ter vervanging van enkele huidige parkings. Bovendien worden groene oplossingen voorzien om het waterbergend vermogen van de omgeving te verbeteren in het kader van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
  4. Twee bestaande productiehallen worden gefusioneerd, wat neerkomt op zo’n 3.000 m² extra productieruimte voor de kerncomponenten en extra kantoorruimte.