Startschot voor Horizon Europe-project Syschemiq gegeven

Op de Brightlands Chemelot Campus werd het startschot gegeven voor het Horizon Europe-project Syschemiq. Twintig partners uit België, Nederland, Duitsland en Italië zetten de transitie naar een circulaire kunststoffeneconomie in.

Trefwoorden: #Horizon, #plastic, #POM, #recyclage

Lees verder

nieuws

( Foto: POM Limburg )

ENGINEERINGNET.BE - De kick-off van het Syschemiq-project is een belangrijke stap op de weg naar een circulaire economie en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Het project focust enerzijds op het inzamelen, sorteren en recycleren van gebruikt plastic. Anderzijds ligt de focus in het ontwerpproces op recyclage om zo producten uit kunststof in de toekomst gemakkelijker en beter te kunnen recycleren.

Het partnerschap bestaat uit een mix van bedrijven uit de kunststofindustrie, maar ook kennisinstellingen en overheden die afkomstig zijn uit België, Nederland, Duitsland en Italië. Het doel van het project? Een blauwdruk ontwikkelen van de recyclagehub van de toekomst.

Lees ook: 9,6 miljoen euro voor Europees project rond aanpak circulaire economie