Acrobat-consortium zet in op duurzame recyclage van LFP-batterijen

De decarbonisatie van de samenleving is een feit. Fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energie. Batterijen zijn cruciaal, maar ook een zwak punt. Ze bevatten immers kritieke grondstoffen waardoor duurzame recyclage noodzakelijk is.

Trefwoorden: #Acrobat, #batterij, #consortium, #recycleren, #VITO

Lees verder

research

( Foto: chepko - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Lithium ijzerfosfaatbatterijen (LFP-batterijen), een specifiek type van lithium-ion batterijen, kennen een lange levensduur, vragen weinig tot geen onderhoud, zijn extreem veilig, licht in gewicht en kennen een verbeterde laad- en ontlaadefficiëntie.

Daarnaast bevatten ze geen dure metalen zoals kobalt en nikkel, waardoor ze goedkoper zijn dan andere commercieel beschikbare lithium-ion batterijen. Daardor nemen ze een steeds groter segment van de batterijmarkt in, zoals in voertuigen, thuisbatterijen, elektrisch gereedschap, e-bikes / e-steps en huishoudtoestellen.

Deze batterijen bevatten echter ook kritieke grondstoffen, die beperkt in Europa ontgonnen worden, maar van cruciaal economisch belang zijn, namelijk lithium, fosfor en grafiet. Omdat Europa streeft naar een grotere onafhankelijkheid bij productieprocessen, is het noodzakelijk dat we zelf zoveel mogelijk van die grondstoffen uit afgeschreven batterijen kunnen recycleren.

Bovendien is er ook een ecologisch luik aangezien deze batterijen milieuvervuilende stoffen bevatten die tijdens recyclage verwijderd kunnen worden. Alleen bestaat er in Europa geen specifiek, economisch levensvatbaar recyclageproces op industriële schaal voor deze batterijen.

In Acrobat zullen het VITO en het SIM2-instituut van de KU Leuven, het Duitse Fraunhofer ILT, het Italiaanse ENEA en het Duitse batterijrecyclingbedrijf Accurec Recycling innoverende en milieuvriendelijke processen en scheidingstechnieken ontwikkelen voor einde-leven LFP-batterijen.

Op die manier kan een maximale hoeveelheid kritieke grondstoffen teruggewonnen worden en als hoogwaardige producten en basismetalen opnieuw in het productieproces gestoken worden. Dit proces moet toelaten om meer dan 90% van de kritieke grondstoffen te herwinnen.