TNO-innovatie biedt afgedankte windturbinebladen circulaire toekomst

In Europa belandt jaarlijks zo’n vier miljoen ton aan afgedankte bladen van windturbines op de schroothoop. TNO is vergevorderd met een veelbelovende oplossing.

Trefwoorden: #recycleren, #rotorblad, #windturbine

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - De huidige bladen bestaan voor meer dan de helft uit glas- en koolstofvezels, die in beginsel geschikt zijn voor hergebruik. Aan het einde van de levensduur zijn er verschillende opties voor de bladen. Mechanisch of chemisch recyclen heeft nadelen voor kwaliteit en opschaling.

TNO en Brightlands Materials Center hebben zich daarom gericht op een thermochemisch proces met pyrolyse, waarbij het materiaal op bijna vijfhonderd graden wordt verhit zonder zuurstof, waardoor de vezels vrijkomen.

Vervolgens zijn ze te verwerken in thermoplastisch composiet om verder te gebruiken in recyclebare producten. Die methode levert de beste uitkomsten om het gerecyclede materiaal te hergebruiken.

Mariusz Cieplik, Innovatiemanager Bio-energie bij TNO en gespecialiseerd in hoge temperatuur conversieprocessen: ‘Het gaat hier om een verbreding van een technologie die samen eerder is ontwikkeld voor de productie van biochar, een bodemverbeteraar die we via pyrolyse maken uit biomassa.'

'Dat proces maken we nu geschikt voor het recyclen van bladen van windturbines. In beide gevallen gaat het namelijk om het goed kunnen scheiden van wat vrijkomt bij pyrolyse en de vaste stoffen die overblijven.'

'We hebben nu een pilotinstallatie die op een schaal van enkele honderden kilo's biochar kan maken. Voor recycling van turbinebladen hebben we dat proces met succes nagebootst met enkele aanpassingen.'

'Als we dit de komende jaren kunnen opschalen tot industrieel niveau hebben we een uniek recycleproces dat veel afval gaat schelen en het gebruik van grondstoffen beperkt omdat het materiaal dat we terugwinnen een nieuw leven krijgt in een ander, hoogwaardig product.’

'Het materiaal dat we uit de bladen winnen is toepasbaar in veel hoogwaardige producten, zoals auto-onderdelen, meubels, verpakkingen, smartphones.’

De recycling van de bladen zou over een paar jaar op een aantal plekken moeten gebeuren, het liefst in de buurt van grote havens waar ze vanaf zee of land worden aangevoerd.

Daar komen dan hubs om van de afgedankte bladen hoogwaardige halffabricaten of eindproducten te maken. TNO voert hierover in Europees verband overleg met bedrijfsleven, overheden en kennispartners om dit op grote schaal te organiseren.