Elia Group sluit samenwerking met Amerikaans nutsbedrijf

PPL Corporation en Elia Group hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De komende jaren willen ze samen innovatieve transmissie-oplossingen uitwerken voor de aansluiting van toekomstige offshore windparken in het Amerikaanse New England.

Trefwoorden: #Elia, #offshore, #transmissie, #windenergie

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Beide partners willen hun sterktes combineren en ondertekenden hiervoor een memorandum van overeenstemming (MOU) om samen te werken aan de ontwikkeling, de bouw en het beheer van transmissie-installaties.

PPL (via dochteronderneming PPL Translink) heeft een ruime ervaring in het bouwen en beheren van grootschalige onshore transmissie-installaties in de VS. Dat wordt gecombineerd met de expertise die Elia Group (via dochteronderneming WindGrid) heeft in het ontwikkelen, bouwen en beheren van hoogspanningsnetwerken op zee (zowel in gelijk- als wisselstroom).

Midden oktober willen beiden samen deelnemen aan een zogenaamde Request for Information (RFI) die gelanceerd wordt door de vijf staten in New England (Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maine en New Hampshire). In deze vragenronde wordt input verzameld over de veranderingen die nodig zijn in het hoogspannings- net om toekomstige offshore windparken aan te sluiten.

De vijf deelstaten willen snel starten met de offshore windontwikkeling. Volgens recente studies, waaronder het rapport “Energy Pathways to Deep Decarbonization” van Massachusetts (dat in het RFI wordt aangehaald), is er in New England een offshore windpotentieel tot 30.000 megawatt (tegen 2050).