Biobased chemicaliën kunnen zorgen voor doorbraak cementrecycling

Een Nederlands consortium onderzoekt hoe cement uit sloopwerken is te gebruiken voor nieuw beton, onder milieuvriendelijke procescondities en met biobased chemicaliën.

Trefwoorden: #afval, #bouw, #cement, #recycleren

Lees verder

research

( Foto: maximsafaniuk -123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Cement is een onmisbaar bindmiddel in beton, dat verder uit zand en grind bestaat. Bij cementproductie wordt door verhitting tot 1.000 graden Celsius calciumcarbonaat omgezet naar calciumoxide. Bij dit proces komt veel CO2 vrij.

Als betonnen constructies aan het einde van de levensduur worden gesloopt, bevatten ze grote hoeveelheden uitgehard cement. Deze cementsteen wordt tot nu toe alleen gebruikt als vulmiddel voor nieuw beton of asfalt.

Om dit cement opnieuw te kunnen gebruiken als bindmiddel, moet deze worden gereactiveerd. In het verleden zijn diverse methoden getest om dat voor elkaar te krijgen, maar deze zijn doorgaans erg energie-intensief en leverden niet altijd de gewenste kwaliteit op.

In het nieuwe project ‘Cementrecycling met behulp van biobased chemicaliën’ worden methoden onderzocht om cementsteen te reactiveren via chemische routes, bij kamertemperatuur en met gebruikmaking van een alkalisch milieu in combinatie met biobased additieven.

Daarmee wordt de oude cementpasta opgelost en omgezet naar een nieuw, sterk, chemisch product dat niet in water oplost en dezelfde prestaties heeft als het oorspronkelijke cement. Zo wordt de betonkringloop gesloten.

Het is de bedoeling om voor deze toepassing additieven te gebruiken die afkomstig zijn uit organische nevenstromen uit de agro- en voedingsindustrie. Het gaat daarbij om nevenstromen, zoals bijvoorbeeld zetmeel en pectines, die niet voor voedselconsumptie gebruikt worden.

De verwachting is dat hieruit ook een nieuw scala van biobased chemicaliën met een hoge economische waarde is te ontwikkelen.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. Het consortium, onder leiding van Wageningen Food en Biobased Research en TNO, bestaat verder uit onder meer ProRail, Cugla, Novidon en IFF/Dupont.

In het laatste jaar is het plan om een aantal nieuwe producten te testen in een field lab setting. Zodra het project met succes is afgerond, wordt de nieuwe recyclingtechnologie overgedragen aan de industriële partners.