Welke mythes spelen een rol bij Carbon Capture and Utilisation?

Het wetenschappelijk adviescomité van CO2 Value Europe heeft een studie gepubliceerd waarin het drie mythes ontrafelt omtrent CCU, met name waar het gaat om synthetische brandstoffen.

Trefwoorden: #carbon capture, #CCU, #klimaat

Lees verder

research

( Foto: co2value.eu )

ENGINEERINGNET.BE - CCU omvat alle processen waarbij CO2 wordt afgevangen uit rook- en procesgassen of direct uit water en lucht, en wordt omgezet in producten zoals hernieuwbare brandstoffen, chemicaliën en materialen.

Vorig jaar werd CCU in het evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties voor het eerst genoemd als een oplossing om CO2-uitstoot te verminderen, en als een noodzakelijk alternatief voor gebruik van fossiele koolstof.

Het werkelijke effect van het CCU-concept is echter moeilijk te beoordelen, omdat het zeer technologisch en contextafhankelijk is, en dit controversiële discussies met zich meebrengt.

Deze studie over CCU van CO2 Value Europe verduidelijkt enkele mythen in verband met CO2-gebruik, met de nadruk op synthetische brandstoffen. 

Mythe 1: We moeten de aarde koolstofvrij maken om klimaatdoelstellingen te bereiken.

Alles aan het aardoppervlak bestaat uit koolstof: de oorzaak van klimaatverandering is niet koolstof zelf, maar het feit dat menselijke activiteiten enorme hoeveelheden koolstof in de atmosfeer hebben gebracht.

De negatieve connotatie die koolstof en CO2 tegenwoordig hebben, moet worden omgekeerd. Ook is het nodig om de economie te defossiliseren in plaats van decarboniseren. Inzet op een circulaire koolstofeconomie door hergebruik van CO2.

Mythe 2: CCU draagt niet bij tot bestrijding van klimaatverandering.

Veel CCU-technologieën kunnen nu al de CO2-uitstoot sterk verminderen. Er zijn bijvoorbeeld al drop-in brandstofoplossingen zonder dat aanzienlijke wijzigingen in de infrastructuur nodig zijn. Ook kan CCU helpen de afhankelijkheid van energie uit fossiele brandstoffen te verminderen.

CCU-technologieën bieden circulaire oplossingen voor klimaatneutraliteit, via directe en indirecte koolstofbesparingen in vervaardigde producten die koolstof kunnen opslaan, of die zijn te recyclen zonder dat opgeslagen koolstof verloren gaat. 

Mythe 3: E-moleculen blijven te duur tot minstens 2035.

Concepten zoals de sociale kosten of mortaliteitskosten doorberekenen van koolstof winnen terrein. Als dit wordt toegepast, zal CCU kosteneffectief zijn.

CO2 Value Europe is een internationale vereniging die de CCU-gemeenschap vertegenwoordigt, om de ontwikkeling van een circulaire koolstofeconomie op basis van CO2 te bevorderen.