Strategische ecologiesteun voor Volvo en Nyrstar

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro toe aan Volvo Car Belgium voor de elektrificatie van gasovens en eenzelfde bedrag aan Nyrstar voor de hoogwaardige recyclage van zink.

Trefwoorden: #ecologie, #Nyrstar, #steun, #VLAIO, #Volvo

Lees verder

Nieuws

( Foto: Volvo )

ENGINEERINGNET.BE - Volvo Car Belgium te Gent wil de gasovens binnen de schilderafdeling vervangen door een elektrisch alternatief. In de schilderafdeling van Volvo krijgen de wagens een primer en een sealer.

De nodige warmte wordt geleverd via gasovens die continu op volle capaciteit werken, ook als er wagens op de lijn ontbreken. De niet-gebruikte warmte stijgt dan in de schouw en zorgt voor energieverlies.

Daarom investeert Volvo in een elektrische oven die op technologisch en ecologisch vlak beter is. Het bakproces wordt aangepast: van een apart bakproces voor de primer en de sealer naar één bakproces voor beiden. De oven wordt elektrisch gevoed en de warmte wordt naar behoefte aangepast.

De vervanging betekent een investering van ruim 21 miljoen euro, waarvan de meerkost ten opzichte van de standaardtechnologie meer dan 3,5 miljoen euro bedraagt.

Nyrstar Belgium heeft vestigingen in Balen en Pelt. Samen vormen deze twee sites één van ’s werelds grootste zinksmelters. Bij de productie van zinklegeringen ontstaat een zinkrijke nevenstroom, dross geheten.

Dit wordt momenteel gerecycleerd door een rotatieoven met directe verhitting. Deze techniek kent een lage recuperatiegraad van zink en een hoog energieverbruik.  

Nyrstar zet in op een nieuwe technologie voor hoogwaardige recyclage van zink uit dross dankzij een inductie smeltoven. Inductieverwarming heeft als kenmerk dat de warmte wordt opgewekt in het materiaal zelf. Dit gaat gepaard met een zeer snel reactievermogen en een goed rendement.  

De inzet van een inductie smeltoven zorgt, in vergelijking met een gasoven, voor een directe CO2-reductie van bijna 2000 ton CO2 per jaar.

Jaarlijks kan tot bijna 20.000 ton zink in de nieuwe installatie worden gerecycleerd, waardoor deze grondstoffen niet primair ontgind en verwerkt moeten worden. De investering bedraagt bijna 11 miljoen euro.