Remote sensing spoort gericht vervuilende voertuigen op

Via remote sensing kunnen controleurs in Port of Antwerp-Bruges de probleemgevallen die veel te veel stikstofoxiden en roet uitstoten gemakkelijker aanpakken.

Trefwoorden: #auto, #port, #remote, #sensing, #vervuiling

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp-Bruges )

ENGINEERINGNET.BE - In het voorjaar van 2021 liet Port of Antwerp-Bruges de uitstoot van voertuigen in en rond de haven meten met remote sensing.

De metingen bevestigden de studieresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij dat een kleine groep voertuigen omwille van defect of fraude verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Uit de test bleek dat het veel efficiënter is om voertuigen voor controle te selecteren na meting in reële rij-omstandigheden. Bij een controle zonder voorselectie werd maar bij ongeveer 2% van de voertuigen defecten of fraude vastgesteld. Dank zij remote sensing steeg dit naar 52%.

Remote sensing verhoogt dus drastisch de efficiëntie van de handhaving. Er gebeurt al een voorselectie waardoor controleurs minder voertuigen onnodig aan de kant moeten zetten en meer probleemgevallen grondig kunnen controleren.

Ook toonde de test aan dat meetopstellingen dichtbij het vertrekpunt van vrachtwagens niet de beste resultaten opleveren. Vrachtwagens rijden daar nog met een koude motor: de uitstoot ligt op dat moment lager dan de gemiddelde uitstoot van een opgewarmde motor van een vrachtwagen die op volle snelheid rijdt.

Een snelweg of een op- of afrit is de meest interessante locatie voor het uitvoeren van metingen. Bij eerder onderzoek met voorselectie via remote sensing op de E40 liepen maar liefst 83% van de gecontroleerde vrachtwagens tegen de lamp.

Op basis van de metingen schatten de onderzoekers in dat een vrachtwagen die rondrijdt met een niet-werkende SCR-katalysator evenveel uitstoot als 15 vrachtwagens die in orde zijn. Bij roetfilterfraude kan dit oplopen tot ruim honderd keer zoveel. Door deze groep gericht aan te pakken, is het mogelijk de luchtkwaliteit sterk te verbeteren.

Port of Antwerp-Bruges werkte voor dit project samen met diverse partners. Voor de metingen en de GDPR-conforme verwerking van data zorgde Transport & Mobility Leuven. Zij werkten voor de metingen samen met Opus Remote Sensing Europe uit Spanje en voor de dataverwerking met ICCT uit Duitsland.

De handhaving was een samenwerking tussen VLABEL Controle, Politiezone Antwerpen, ANPA en AdBlue fraude. Zij werden bijgestaan door het Deense bedrijf NOx consulting, een absolute autoriteit in het opsporen van dit type fraude.