Wereldprimeur: eerste Belgische CO2 opgeslagen in Deense Noordzeebodem

Project Greensand demonstreert de haalbaarheid van CO2-opslag: van de afvang bij een IIneos Oxide in Zwijndrecht tot grensoverschrijdend transport en de opslag in de Deense zeebodem.

Trefwoorden: #CO2, #Ineos, #Noorzee, #opslag

Lees verder

Nieuws

( Foto: Ineos - Lasse Lagoni )

ENGINEERINGNET.BE - De ethyleenoxide site van Ineos in de Antwerpse haven was omwille van de onmiddellijke beschikbaarheid van hoogwaardige zuivere CO2 de geknipte kandidaat voor deelname aan de pilot.

Bij de productie van ethyleenoxide komt CO2 vrij als bijproduct in een hoge concentratie. Deze CO2 wordt al decennia afgevangen en sinds 2010 ook gevaloriseerd door een samen­werkings­con­tract met twee industriële partners die de CO2 benutten voor onder meer de productie van koolzuurhoudende dranken, serreteelt en droogijs.

Een beperkt hoeveelheid van circa 15.000 ton van deze gezuiverde en vloeibaar gemaakte CO2 werd gereserveerd in functie van het demonstratieproject.

Eens vloeibaar wordt de CO2 per schip, de Aurora Storm, getransporteerd. De Aurora Storm is zo aangepast dat het schip veilig containers met vloeibare CO2 kan vervoeren. Op termijn zal voor grote volumes een ander type schepen, de zogenaamde CO2 carriers, worden ingezet.

De CO2 die in het Nini-veld van Ineos is geïnjecteerd, wordt opgeslagen op een diepte van ongeveer 1.800 meter onder de zeebodem en zal nauwlettend worden gevolgd.

Tegen 2030 wil Project Greensand in dit gebied tot 8 miljoen ton CO2 per jaar opslaan en belangrijke bijdragen blijven leveren aan de kennis en de groei van koolstofopslagtechnologie. De Europese Commissie schat dat de EU tegen 2050 300 miljoen ton CO2 per jaar zal moeten afvangen en gebruiken of opslaan om haar klimaatdoelstellingen te halen.

Project Greensand is een consortium van 23 organisaties met expertise in koolstofafvang en -opslag uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en start-ups.

Het project wordt ondersteund door de Deense staat via het Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP). CCS wordt beschouwd als een sleuteltechnologie voor het bereiken van de Deense netto nul-doelstelling van 2045.