Betonnen brugliggers uit jaren '60 tonen weinig degradatie aan

UHasselt voerde de afgelopen maanden, op vraag van de Waalse overheid, stabiliteitsmetingen uit op brugliggers van 30 meter lang en 2 meter hoog, met een druk van bijna 300 ton.

Trefwoorden: #beton, #controle, #stabiliteit, #UHasselt

Lees verder

research

( Foto: UHasselt )

ENGINEERINGNET.BE - De brugliggers waren onderdeel van het viaduct van Huccorgne, op de E42 tussen Luik en Namen. Net als veel huidige viaducten op Waalse wegen dateren deze brugonderdelen van eind jaren ’60, begin jaren ’70.

De Waalse overheid vroeg de onderzoekers van UHasselt om in het Applicatiecentrum Beton en Bouw de toestand van deze brugonderdelen in kaart te brengen. Ook ULiége, ULB en SECO werkten mee aan dit onderzoek. Projectbudget: 200.000 euro, gefinancierd door de Waalse overheid.

“In ons Applicatiecentrum Beton en Bouw voerden we op de drie betonnen brugliggers dwarskrachtproeven uit waarbij we van bovenaf met een vijzel een kracht uitoefenden tot bijna 300 ton. De betonnen brugliggers waren voorzien van 52 verschillende sensoren, om inzicht te krijgen in onder meer de scheurvorming en de reststerkte van de liggers”, zegt prof. Hervé Degée van UHasselt.

De drie balken werden telkens op een andere plaats onder druk gezet: op 5,5 meter, 9 meter en 12 meter van het steunpunt. De eerste voorlopige resultaten tonen aan dat de brugliggers nog in goede staat zijn. 

“Wij moeten de grote hoeveelheid aan data uit de metingen nog verder analyseren en in modellen gieten, maar uit de eerste testen blijkt dat er geen grote degradatie heeft plaatsgevonden in de balken, die nu ruim 50 jaar oud zijn”, zegt Degée.

“In welke mate de reststerkte van dergelijke type brugonderdelen nog geschikt is voor de steeds hogere verkeersdrukte en zwaarder vervoer, moeten we nu verder analyseren.”

ULiège en ULB stelden eerder al rekennota’s en virtuele modellen op om de toestand van het Waalse patrimonium van viaducten theoretisch in kaart te brengen. Met deze stabiliteitsmetingen wilden de onderzoekers te weten komen of deze modellen voldeden of dat ze verfijnd moeten worden.

Degée: “De voorlopige resultaten tonen aan dat de virtuele rekenmodellen die werden opgesteld, gelijklopend zijn met wat de stabiliteitstesten in het Applicatiecentrum Beton en Bouw laten zien. Dat is belangrijk, omdat deze gebruikt kunnen worden om overheden te adviseren of soortgelijke brugliggers van bestaande viaducten nog voldoen aan de vereisten, of gerepareerd of vervangen moeten worden.”