Sweco onderzoekt waterstoftracés voor Fluxys

Ingenieurs- en architectenbureau Sweco werkt in opdracht van Fluxys aan de haalbaarheidsstudie en het vooronderzoek van verschillende waterstoftracés in Gent en Antwerpen en staan ze in voor het ontwerp, de project-MER en de veiligheidscoördinatie.

Trefwoorden: #Fluxys, #haven, #Sweco, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: malp - 123Rf )

ENGINEERINGNET.BE - Fluxys Belgium staat in de startblokken om voor de decarbonisering van de Belgische en Noordwest-Europese economie de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur te ontwikkelen.

Samen met de industrie, diverse partners en aangrenzende operatoren is het infrastructuurbedrijf in volle voorbereiding van terminalprojecten, en de aanleg en ombouw van leidingen in en tussen de industriële zones in België en naar de buurlanden.

De opzet is om in 2026 de eerste waterstof- en/of CO2-netverbindingen klaar te hebben voor de industrie. Sweco kreeg in dat kader van Fluxys Belgium de opdracht toegewezen voor de volledige studie van ongeveer 70 km waterstofleidingen in de havens van Gent en Antwerpen.

Waterstof wordt zo een belangrijk onderdeel van een hertekend energiesysteem. Met de infrastructuur die bestudeerd wordt, zullen de havens van Gent (North Sea Port) en Antwerpen (Port of Antwerp-Bruges) daarin als Europese hubs een voortrekkersrol spelen.