Schneider Electric lanceert eerste gratis CO2-calculator

Het bedrijf onthult een nieuw raamwerk dat bedrijven helpt de volledige milieu-impact van hun datacenters te begrijpen. Met de gratis Lifecycle CO2e TradeOff tool kan nauwkeurig de totale koolstofvoetafdruk van datacenters geschat worden

Trefwoorden: #CO2, #Schneider Electric, #tool, #uitstoot

Lees verder

Nieuws

( Foto: Schneider Electric )

ENGINEERINGNET.BE - Door Scope 3-emissies van hun waardeketen te kwantificeren, kunnen organisaties hun totale CO2-voetafdruk meten, inclusief uitbestede IT-diensten van cloud- en colocatieproviders.

De whitepaper van Schneider Electric neemt een gegevensgestuurde benadering aan om datacenterbeheerders te ondersteunen bij het identificeren en categoriseren van emissies die voortkomen uit activiteiten en de toeleveringsketen.

Dit stelt bedrijven in staat om de juiste prioriteiten te stellen om de CO2-uitstoot zo efficiënt mogelijk te verminderen.

Voorgestelde regels in de VS en de EU maken van het verantwoorden en rapporteren van Scope 3-emissies een toekomstige vereiste Het opzetten en implementeren van een GHG-raamwerk voor broeikasgasemissies vormt de basis voor het creëren van een haalbaar reductieplan.

Dit raamwerk omvat het meten van de uitstoot van koolstofdioxide, het stellen van doelen en het systematisch controleren van bedrijfsgegevens en emissiebronnen.

Elektriciteitsproductie, broeikasgasemissies en waterverbruik bepalen de koolstofvoetafdruk en watervoetafdruk van datacenters, inclusief die van hun leveranciers.

Klik hier voor de CO2-calculator.