Nieuw initiatief Europees topcentrum voor windenergie

Onderzoeksinstituten en universiteiten uit tal van Europese landen, waaronder België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen, gaan een Europees topcentrum voor windenergie oprichten.

Trefwoorden: #Europees, #onderzoek, #windenergie

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Doel van de samenwerking is het Europese leiderschap op het gebied van onderzoek naar onshore en offshore windenergie te versterken.

Partners in dit project zijn onder meer de Belgian Energy Research Alliance (BERA), TNO, MARIN, SINTEF, DTU, ForWind, Universität Stuttgart en Imperial College London.

Het topcentrum, genaamd European Centre of Excellence (EuCoE), wordt het platform waar private en publieke financiering samenkomen, de onderzoeksbehoeften van de academische wereld en de industrie worden gedefinieerd, en projecten worden geformuleerd die de nodige oplossingen opleveren.

"Het is de eerste keer dat onderzoeksinstituten uit zoveel verschillende Europese landen overeenkomen om een dergelijk initiatief te nemen. We kijken uit naar wat er nodig is, niet alleen in de komende twee of drie jaar, maar ook in de komende twee of drie decennia," zei Ignacio Martí, coördinator van de European Energy Research Alliance Joint Programme Wind (EERA JP Wind).

"Als op Europees niveau onderzoeksinstituten en industrie nog meer samenwerken, kunnen we de uitdagingen waar de windsector in Europa voor staat beter aanpakken. Het is een boost voor het windenergieonderzoek van TNO en voor de Nederlandse offshore windsector," aldus Henk Jan Vink, managing director van TNO Energie- en Materialentransitie.

"De ondertekening van dit memorandum van overeenstemming toont de betrokkenheid van de onderzoekscommunity," aldus Stephan Barth van ForWind. "De wensen van de industrie en de noodzaak om het gebruik van windenergie op land en op zee in Europa te laten groeien, zijn enorm groot."

De ambitie is om Europa's leiderschap op lange termijn in onderzoek naar windenergie te versterken door middel van effectieve coördinatie, samenwerking en een hefboomwerking op de financiering. De activiteiten bestaan uit gezamenlijke onderzoeksprojecten binnen een medegefinancierd onderzoeksprogramma.

"We zijn behoorlijk succesvol geweest in het ontwikkelen van onderzoek in Europa en zouden op de gebruikelijke manier verder kunnen gaan," stelt John Olav Tande van SINTEF. "Maar we hebben hogere ambities om Europa’s positie als voorloper op het gebied van offshore-windenergie niet alleen vast te houden, maar ook te vergroten.”