Circulaire businessmodellen voor voordelige installatie van zonnepanelen

VITO onderzoekt hoe circulaire businessmodellen de financiële, technische en wettelijke drempels kunnen verlagen voor huishoudens die willen investeren in zonnepanelen (PV).

Trefwoorden: #circulair, #project, #VITO, #windenergie, #zonnepanelen

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Het CIRCUSOL-project van VITO onderzoekt de volledige waardeketen van PV- en batterijsystemen, en alle maatschappelijke en milieu-gerelateerde uitdagingen die daarbij horen.

Het gaat er hierbij om PV- en batterijtechnologie zo te ontwerpen dat hergebruik en recyclage vergemakkelijkt wordt, om hergebruik van afgedankte panelen en batterijen, en de inzet van circulaire strategieën om de brede uitrol van PV- en batterijsystemen in de maatschappij te versnellen.

Die laatste uitdaging onderzocht VITO specifiek voor residentiële PV-installaties, aan de hand van een grootschalige enquête bij 3.996 Vlamingen.

De resultaten tonen dat initiële kosten, een gebrek aan vertrouwen in overheden, het risico op snelle technologische veroudering en een gepercipieerd gebrek aan financieel rendement de belangrijkste drempels vormen voor residentiële investeringen in PV.

Circulaire businessmodellen, waaronder product-service-systemen (PSS) en hergebruik van PV, lijken de eerste, financiële drempel te verlagen. PSS-modellen maken ook hergebruik van PV mogelijk.

Klanten hoeven zich immers geen zorgen te maken over aankoop, onderhoud en reparatie wanneer hun woning door een dienstverlener wordt uitgerust met hergebruikte PV-panelen.

PV-systemen die in aanmerking komen voor hergebruik zijn typisch nog werkende en vrij recente PV-modules die buiten gebruik zijn gesteld omdat ze worden vervangen door krachtigere systemen, door vroegtijdige defecten aan het bredere systeem, of vanwege verzekeringsclaims na een storm.

Aangezien circulaire businessmodellen de financiële drempel kunnen verlagen voor huishoudens die vandaag nog niet investeren in een PV-installatie is het belangrijk dat overheden over verschillende beleidsdomeinen heen hierop inspelen.

Het biedt overheden een instrument om gericht energieongelijkheid, klimaatuitdagingen en duurzaamheid aan te pakken. Circulaire businessmodellen voor zonne-energie hebben immers een positieve milieu-, financiële en sociale impact.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het belangrijk is dat overheden inzetten op het terugwinnen van vertrouwen door een geloofwaardig energiebeleid te ontwikkelen dat complementariteit vertoont op verschillende beleidsniveaus en -domeinen, en dat rechtszekerheid biedt voor huishoudens om te investeren in hernieuwbare energieoplossingen.  

Overheden kunnen ook helpen bij het delen van ervaringen van huishoudens die PSS-modellen voor zonne-energie gebruiken. Uit het onderzoek blijkt immers dat een gebrek aan ervaringen van gelijken een belangrijke drempel lijkt te zijn voor de toepassing van PSS op zonne-energie.