Nieuwe datagestuurde MRI-scan voor betere diagnoses

UAntwerpen ontwerpt, in het kader van een Europees project, een MRI-scan die gebruik maakt van meerdere, onafhankelijke contrastmechanismen om zo betere diagnoses te kunnen stellen.

Trefwoorden: #AI, #artificieel, #intelligentie, #MRI, #UAntwerpen

Lees verder

research

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - De MRI-scan is momenteel essentieel in medische beeldvorming. Artsen gebruiken de technologie om diagnoses te stellen. Dat kan vaak al in een vroeg stadium van een ziekte.

“Maar er zijn ook tekortkomingen. De microstructuur van ons lichaam is zo complex dat een MRI-meting soms inconsistente en tegenstrijdige resultaten oplevert,” aldus dr. Ben Jeurissen van het Onderzoeksexcellentiecentrum µNEURO op UAntwerpen.

Met het oog op de vergrijzing en de toename van neurodegeneratieve ziekten, zoals dementie, wordt het in de toekomst cruciaal om heel snel juiste diagnoses te kunnen stellen. De MRI-scan kan een sleutelrol spelen, volgens Jeurissen, als we de technologie op een slimmere manier gaan gebruiken.

De Antwerpse wetenschapper wil datagestuurd te werk gaan, en niet langer modelgestuurd. “Nu werkt een MRI-scan nog met één contrastbron om onregelmatigheden in het lichaam in kaart te brengen”, legt Jeurissen uit.

“Dat leidt soms tot minder betrouwbare resultaten. Ik wil meerdere, onafhankelijke contrastmechanismen gebruiken. Dat zal nauwkeurige informatie opleveren om tot heel betrouwbare diagnoses te komen."

"Op die manier kunnen we de medische beeldvorming brengen naar het niveau van de microstructuren. Dat zal onze kennis, de diagnoses en het monitoren van hersenziekten en andere aandoeningen in positieve zin beïnvloeden.”

Voor zijn ADAMI-project, wat staat voor A Data-driven Approach to Microstructural Imaging, kreeg Jeurissen een ERC-grant van de European Research Council. Deze beurs is 2 miljoen euro waard en geeft Jeurissen de mogelijkheid om vijf jaar aan het project te werken.