Nieuwste ontwikkelingen van Stargate-project op Brussels Airport

Voor een groenere luchtvaart is onder meer ingezet op elektrificatie van vervoer en werkmateriaal, kortere wachttijden voor vrachtwagens en alternatieve mobiliteitsopties voor het luchthavenpersoneel.

Trefwoorden: #Airport, #Brussel, #duurzaam, #groener, #luchtvaart

Lees verder

Nieuws

( Foto: Brussels Airport )

ENGINEERINGNET.BE - Het Stargate-project ontwikkelt innovaties en initiatieven voor de transitie naar een groene luchtvaart.

Het omvat zo'n 30 projecten, gericht op decarbonisatie van luchthavenoperaties, het verbeteren van de lokale omgevingskwaliteit en het stimuleren van de modal shift.

DHL Aviation is in het voorbije jaar, na succesvolle tests, overgegaan tot het bestellen van verschillende elektrische machines. In december worden 11 elektrische tractoren (Mulags) en 14 crew busjes geleverd. Mid 2024 volgen 2 noise lifters, 2 belt loaders en 9 high loaders.

Na levering is ruim 30% van het grondafhandelingsmateriaal van DHL elektrisch. Hiervoor zijn al 28 laadplaatsen voorzien. Er komen nog 10 laadpunten bij.

De Digital Green Lane is een volledig digitaal systeem voor aanleveren en afhalen van goederen tussen expediteurs en grondafhandelaars, door gebruik van applicaties via BRUcloud. Dit verkort de wachttijden voor vrachtvervoer, en zorgt zo voor minder CO2-uitstoot.

Het systeem is dit jaar verder uitgerold door Air Cargo Belgium. 95% van alle goederen in de cargozone op Brussels Airport wordt nu hiermee verwerkt. Op partnerluchthaven Athens International Airport is ook een pilootprogramma met dit systeem gestart.

Om de modal shift te versterken bij het luchthavenpersoneel, is het fietspotentieel in kaart gebracht en zijn er maatregelen en acties uitgewerkt om het aantal fietsers te vergroten. Ook is een Carpooltool gelanceerd voor medewerkers van alle luchthavenbedrijven op Brussels Airport.

Er zijn ook veel projecten voorbereid om Stargate in 2024 te versnellen. Op Brussels Airport wordt onder meer grondafhandelingsmateriaal op waterstof getest in de cargozone. Ook Aéroport de Toulouse-Blagnac zal grondafhandelingsmateriaal op waterstof testen.

Een mengeling van kerosine met biobrandstoffen voor vliegtuigen kan op Brussels Airport via de NAVO-pijpleiding geleverd worden. Er wordt ook gekeken naar het kleinschaliger mengen van biobrandstof met kerosine, met een hoger percentage biobrandstof.

De nodige voorbereiding voor het ontwikkelen en ontwerpen van een mobiele menginstallatie is al gebeurd, dat in samenwerking met Skytanking volgend jaar wordt getest. Voor het taxiën van vliegtuigen wordt in 2024 een TaxiBot op biodiesel getest.

Budapest Airport werkt aan elektrische laadinfrastructuur, en het onderzoeken van mogelijkheden en aanbod van biobrandstoffen. Ook bij Athens International Airport wordt ingezet op elektrificatie. Aéroport de Toulouse-Blagnac zet in op biobrandstoffen en een studie om na te gaan hoe een luchthaven autonoom op 100% hernieuwbare energie kan werken.

Partners in Stargate zijn verder Brussels Airlines, TUI, Engie Laborelec, skeyes, To70 Aviation, Lux Mobility, UHasselt, Erasmus UPT, IES R&D, Sopra Steria, Provincie Vlaams-Brabant, Quatra, VITO, NMBS en VIL.

Dit project ontvangt subsidies in het kader van Horizon 2020 van de EU.