Pollutec 2023: gegevensverwerking en optimalisatie afvalrecyclage centraal

Dit jaar mocht Pollutec ruim 51.000 bezoekers ontvangen, 11% meer dan in 2021. De 45e uitgave van de tweejaarlijkse internationale beurs voor milieuoplossingen telde zowat 2.000 exposanten, waaronder 200 start-ups.

Trefwoorden: #afval, #Pollutec, #recyclage, #vakbeurs

Lees verder

Beursnieuws

( Foto: Pollutec )

ENGINEERINGNET.BE - Vanuit Belgisch oogpunt is de Franse markt erg interessant, doordat ze er hun producten en vooral diensten minder moeten diversifiëren. Een uniforme regelgeving, een uniform taalgebied maakt het makkelijker voor aanbieders van digitale toepassingen.

Dat bevestigt Christian Van Parys van RVC (Fernelmont), actief in digitale toepassingen voor klimatisatie, water en elektriciteit. “Zo stelden wij software op punt waarmee installatiebedrijven officiële certificaten kunnen opstellen en afleveren. Voor de Waalse markt moeten we daarvoor specifiek de eisen van de Waalse wetgeving integreren en actualiseren. Die markt telt 2.500 potentiële klanten. Op de Franse markt zijn dat er 90.000.”

Verbranding minder milieubelastend
“Met onze nieuwe reeks rookkleppen kunnen we nu ook de procesgassen sturen, bij temperaturen tot 1.300 °C”, legt CEO Ruben Vancalbergh van L-inc (Waregem) uit. “We houden in de ovens een onderdruk in stand en recupereren de warmte die tijdens de processen tot stand komt. Deze toepassing hebben we ontwikkeld voor speciale branders, waar een lage emissie van doorslaggevend belang is. Dit is vooral het geval voor waterpijpstoomketels en afvalverbrandingsovens, waar steeds gezocht wordt naar groenere brandstoffen.”

Specifiek voor de staalindustrie stelde L-inc recent een concept op punt dat de laagcalorische gassen uit hoogovens inzet als hoofdbrandstof en aardgas nog alleen als steunbrandstof gebruikt, voor het opstarten van de brander." Er zijn al twee ovens volgens dit concept gebouwd, één in Australië en één in het havengebied van Marseille. “Ook in de afvalverwerking innoveren we door afvalvloeistoffen en -gassen in te zetten als brandstof. Onze LincoMax multifuel brander kan in de brander-kamer tot zes verschillende brandstoffen vernevelen”, licht Vancalbergh toe.

Synchronisatie van voertuigdata
Effitrax (Kortrijk) ontwikkelde met zijn EffiCube een platform voor de synchronisatie van data van meters en sensoren op voertuigen. Mede-eigenaar Bernard Berkein: “Voor gespecialiseerde voertuigen zijn meer data erg welkom. Helaas zijn de gegevens die worden vergaard weinig of niet compatibel met elkaar. We zijn in 2016 gestart met de ontwikkeling van een universeel product op vraag van Veolia aan mijn Franse partner Jean-Paul Daveau.

Onze databank bevat intussen de parameters van 3.000 dergelijke voertuigen. De informatie die ze leveren wordt na algoritmische verwerking geüniformiseerd weergegeven. Tot de output behoren onder meer de intensiteit van rembewegingen en de analyse van bijna-ongevallen. Met die gegevens kunnen de gebruikers hun chauffeurs feedback geven over hun rijgedrag voor meer veiligheid en minder verbruiks- en onderhoudskosten.

De gegevens zijn uiteraard ook nuttig bij de verplichte vijfjaarlijkse trainingen van de chauffeurs. De transfer verloopt via 3G, 4G Bluetooth of een wifi-hotspot. Zo vermijden we onderbrekingen wanneer wagens de landsgrenzen overschrijden.” De eerste gebruiker van de EffiCube was de Franse afval- en recyclagegroep Paprec. “De stad Breda heeft er recent een straatveegmachine mee uitgerust. Binnenkort volgt de uitrol in Vlaanderen.”

Magnetische activering
Sensolus (Gent) pakte uit met de vierde versie van zijn end user-tracker. Die kan heel eenvoudig op een voertuig worden bevestigd. “Je kan hem met een eenvoudige magneet activeren”, zegt Mathias Savalle, regiomanager voor Frankrijk. “De batterij gaat wel vijf tot tien jaar mee. Via wifi kunnen we de voertuigen ook binnen gebouwen volgen. We werken al samen met Veolia en Renewi.

Specifiek nuttig voor vuilniswagens is dat de tracker en de software kunnen nagaan of gekozen trajecten wel de meest efficiënte zijn. Binnenkort kunnen we met bluetooth de gegevens van diverse sensoren meenemen. Zoals de temperatuur, de afstand tussen lading en wand. En schokdetectie. Dit is nuttig bij duurdere ladingen. Uiteindelijk komt het erop neer dat de eindverantwoordelijken een gedetailleerd zicht hebben op mogelijke incidenten en de causaliteit ervan.”

Moeilijke markt voor circulaire producten
Reprocover (Verviers) zet volop in op de circulaire economie. Momenteel bestaat het verwerkte volume afval voor ongeveer 10% uit li-ion batterijen en voor 90% uit thermohardende composietmaterialen. “Op termijn streven we naar 99% thermohardende composieten”, verklaren de bedrijfsleiders, vader en zoon Vincent en Charles Göbbels. In 2018 namen ze een bestaand bedrijf over, dat al katoen en rubber recycleerde.

“We werken nu samen met innovatiecentrum Sirris en met de universiteit van Luik om onze processen verder te optimaliseren en de hoeveelheid residu nog verder te verminderen.” Reprocover haalt afval van thermohardende kunststoffen op, vermaalt het tot nieuwe productiematerialen of verwerkt het zelf in eigen producten in RTS (Reprocessed ThermoSet).

“Voor de weg- en spoorweginfrastructuur en nutsvoorzieningen, zoals putdeksels, goten en inspectieputten. We maken ook stadsmeubilair op maat.” Momenteel bevindt de afzetmarkt zich vooral in Nederland. “Daar hebben de Nederlandse Spoorwegen al de strategische beslissing genomen om principieel zoveel mogelijk met circulaire materialen te werken. België blijft voorlopig een moeilijke markt. We zijn wel in bespreking met de Waalse netbeheerder Ores.”

Afvalidentificatie almaar nauwkeuriger
Pollutec nomineerde diverse bedrijven en organisaties voor een award voor innovatieve projecten. Daarbij het Canadese Waste Robotics, dat hier zijn nieuwste systeem toonde voor de identificatie van diverse types afval in gemengde stromen aanbod. Het combineert hiervoor een hyperspectrale camera met een robotarm. De slimme camera's herkennen de chemische samenstelling van het materiaal door analyse van het spectrum van het weerkaatste licht. De techniek, die in haar beginfase nog veel beperkingen kende inzake snelheid en resolutie, wordt almaar verder verfijnd. "Gedreven door de wereldwijde marktvraag en de toenemende regulering”, klinkt het.

Recyclage li-ionbatterijen zal toenemen
Bij de award-winnaars viel het Franse MTB op, specialist in de terugwinning en recyclage van non-ferrometalen en complex afval. Daarbij treedt het op als zowel fabrikant van systemen als operator. De bekroning dankt MTB aan een proefinstallatie voor de recyclage van li-ion batterijen in Lyon zelf, die tot 4 ton per uur kan verwerken. “We zetten op deze piste in omdat we niet alleen een toename van het aanbod verwachten door de verdere elektrificatie van de maatschappij, maar ook omdat het maken van li-ion batterijen nog altijd veel productieafval oplevert”, zeggen Maciej Szkudlarek en Quentin Vernillat.