Biokoolstof voor vergroenen staalproductie

De EnerChar-methode van TNO maakt het mogelijk om op grote schaal biokoolstof te produceren met verschillende eigenschappen. Tijdens dit proces wordt ook warmte geproduceerd en kan CO2 worden afgevangen.

Trefwoorden: #bio, #CO2, #kool, #staal, #TNO, #warmte

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Met de nieuwe technologie worden afvalresten uit de tuin- en bosbouw en voedingsindustrie vergast op een rooster, zoals ook in de afvalverbranding wordt gebruikt.

“Zo maken we een schoon en duurzaam alternatief voor fossiele koolstof", aldus TNO-onderzoeker Rian Visser.

Het Enerchar-proces is uniek omdat het een groot temperatuurbereik heeft van 350 tot 850 graden en met verschillende gassen kan werken, zoals lucht, stoom, rookgasrecirculatie en CO2. Door daarmee te variëren is het mogelijk om biokoolstof van verschillende kwaliteit te maken voor diverse toepassingen.

De biokoolstof is onder meer geschikt om de staalproductie te vergroenen. Omdat er grote hoeveelheden kool in de staalsector nodig zijn, is schaalbaarheid van de technologie van belang.

De  Enerchar-methode kan gemakkelijk opgeschaald worden, aldus TNO. Op kleinere schaal heeft de technologie zich al bewezen. De volgende stap is om in een demonstratieproject aan te tonen dat het ook volcontinu en kosteneffectief kan.

Ook kan biokoolstof dienen als vervanging van grafiet in batterijen. De anode van batterijen wordt nu nog meestal gemaakt van natuurlijk grafiet uit mijnen, maar dat is beperkt beschikbaar. 

Het wordt ook met veel energie en chemicaliën geproduceerd uit fossiele olieresten. TNO is daarom begonnen met het maken van bio-grafiet voor batterijen, op basis van biokoolstof.

Biokoolstof kan ook een rol spelen in de potgrond die de Nederlandse tuinbouw in grote hoeveelheden gebruikt. Hiervoor wordt nu grootschalig veen afgegraven. Omdat veen veel CO2 opslaat, kan een alternatief voor gebruik van veen veel bijdragen aan de CO2-huishouding.

Uit proeven die TNO de afgelopen jaren met Wageningen University & Research en de Vlaamse onderzoeksinstelling ILVO heeft gedaan, is gebleken dat de in de pilot geproduceerde biokoolstof tussen de 30-50% van het veen in de potgrond kan vervangen.

Na gebruik kan het met compost de bodem in, en is het geschikt om in deze vorm CO2 uit de lucht op te slaan als vaste koolstof in de bodem. Zo is er sprake van negatieve emissie.