Agoria publiceert duurzaamheidsverslag van de technologische industrie

Dit rapport is het tweede duurzaamheidsverslag van de Belgische technologische industrie. Agoria brengt verslag uit van hun activiteiten in lijn met de duurzaamheidsstrategie uit 2022, die uit concrete engagementen en KPI’s voor 12 impactdomeinen bestaat.

Trefwoorden: #Agoria, #duurzaam, #innovatie, #rapport, #strategie, #technologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Daar waar het rapport van vorig jaar een nulmeting was, rapporteert de sectorfederatie nu voor een hele reeks indicatoren de resultaten van onze eerste jaarmeting.

Jaar na jaar zal naar een steeds completer rapport geëvolueerd worden, ook rekening houdend met nieuwe evoluties die op ons afkomen.

Agoria wil zelf alvast het goede voorbeeld geven en legt voor het eerst ook rekenschap af over de eigen duurzaamheidsdoelen en -prestaties.

Hiermee willen ze bedrijven ook inspireren om ESG (milieu, sociale aspecten en goed bestuur) in hun bedrijfsvoering in te bouwen, en om op een transparante manier te rapporteren over hun ESG-prestaties en -roadmaps, in lijn met de nieuwe Europese wetgeving en de verwachtingen van de markt.

Bart Steukers, CEO van Agoria: “Duurzaamheid blijft belangrijk, ook als het op economisch vlak even wat minder vlot loopt. We zijn vorig jaar engagementen aangegaan en we hebben onszelf targets gesteld. We vinden het niet meer dan logisch dat we transparant zijn over de resultaten van onze aanpak.”

In het kader van die strategie staan duurzame tewerkstelling, circulariteit en technologische innovatie zeer hoog op de prioriteitenlijst en zullen een belangrijke uitdaging voor de sector vormen.

Volgend jaar zal de federatie een dubbele materialiteitsanalyse voor de technologische sector uitvoeren om na te gaan of onze impactdomeinens dezelfde moeten blijven en welke risico’s en opportuniteiten zich aandienen voor onze sector.

Agoria wil de duurzaamheidsstrategie vanaf nu elke 2 jaar gaan evalueren en bijsturen waar nodig.

Download het volledige rapport.