Ontwikkeling meest krachtige ijzerpoeder voor opslag duurzame energie

De Nederlandse TU Eindhoven en Metalot onderzoeken welke productiemethodes voor ijzerpoeder leidt tot optimale poedereigenschappen voor cyclische verbranding en reductie, ten behoeve van de opslag van overtollig opgewekte zonne- of windenergie.

Trefwoorden: #energie, #ijzerpoeder, #productie, #verbranding, #wind, #zon

Lees verder

research

( Foto: TU/e )

ENGINEERINGNET.BE - Een van de grootste uitdagingen in de energietransitie is het overwinnen van de mismatch tussen de energievraag en het aanbod aan stroom van windmolens en zonnepanelen.

IJzerpoeder wordt beschouwd als een veelbelovende circulaire drager van hernieuwbare energie, vanwege de hoge energiedichtheid, het koolstofvrije karakter en de mogelijkheid tot recycleren.

TU Eindhoven en hun belangrijkste industriële partner op dit gebied, Metalot, zijn wereldleiders in het fundamentele onderzoek en de technologische ontwikkeling van ijzerpoeder als energiedrager.

Om een zogenaamde Metal-enabled Cycle of Renewable Energy (MeCRE) op wereldwijde schaal op te zetten, is een enorme hoeveelheid ijzerpoeder nodig.

De focus van dit nieuwe project is om te bepalen welke productiemethode voor poeder leidt tot optimale poedereigenschappen voor cyclische verbranding en reductie.

In het project evalueren onderzoekers de poedereigenschappen van verse ijzerpoeders afkomstig van verschillende grondstoffen die worden geleverd door KWR Water Research Institute (Nederland), ArcelorMittal (Frankrijk), Pometon Spa (Italië) en Companhia Siderúrgica Nacional (Brazilië).

Ook kijken ze naar poeders die zijn onderworpen aan meerdere cyclische verbrandings- en reductieprocessen. Het team zal de speciale ijzerpoeder-verbranders van TU Eindhoven gebruiken om de verbrandingseigenschappen van verschillende poeders te onderzoeken.

Ook worden de aan de TU Eindhoven ontwikkelde fluidized-bed reactors gebruikt om het proces waarbij zuurstof uit het poeder wordt verwijderd, te onderzoeken met behulp van waterstofgas.

Met dit project streven de onderzoekers ernaar een natuurkundig antwoord te geven op de vraag welke industriële ijzerpoedergrondstoffen de beste circulaire energiedragers vormen.

Het resultaat biedt richtlijnen bij het selecteren van kandidaat-poeders als circulaire dragers van hernieuwbare energie, en leidt tot betere productiemethoden voor poeder. "De ontwikkeling van MeCRE met ijzerpoeder staat nog in de beginfase, maar vordert snel," stelt onderzoeker Xiaocheng Mi van TU Eindhoven.

Mi en mede-onderzoeker Giulia Finotello hebben een beurs van 845.000 euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek om één postdoc en twee promovendi aan te stellen voor dit onderzoek.