2,8 miljoen euro voor ontwikkeling slimme landbouwrobots

Een Nederlands consortium, onder leiding van TNO, gaat agrobots voor de land- en tuinbouw ontwikkelen en testen. Doel is om vier prototypes te creëren.

Trefwoorden: #landbouw, #robot, #tuinbouw

Lees verder

research

( Foto: seregalsv - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Om natuur en landbouw meer met elkaar in balans te brengen, is het nodig dat de landbouw en tuinbouwsector overstapt op natuurvriendelijke kringlooplandbouw.

Dat betekent onder meer het voorkomen van verspilling van meststoffen, water, voedingsstoffen en andere hulpmiddelen. Tegelijk is er sprake van personeelstekort.

De inzet van agrorobots kan helpen om beide problemen op te lossen, om zo bij te dragen aan het efficiënter en duurzamer maken van de land- en tuinbouw.

Een consortium van bedrijven en Noord-Nederlandse kennisinstellingen, onder leiding van TNO, gaat daarom agrobots voor deze sectoren ontwikkelen. In 2027 zijn de prototypes klaar.

Agrobots kunnen volledig autonome robots zijn, maar het kan ook gaan om autonome werktuigen die achter een tractor gebruikt worden.

Het nieuwe project, geheten DigiAgro3, richt zich op het ontwikkelen van technologische bouwblokken en systeemintegratie voor agrobots. Doel is om nieuwe kennis op te doen in vier technologieën: zachte grijpers, visiontechnologie, AI-software & digital twinning en geavanceerde besturing.

Vervolgens worden vier prototypes voor de land- en tuinbouw ontwikkeld en getest. De prototypes gaan zich focussen op ziekteherkenning in aardappelen, onkruidbestrijding, plukken van vruchten en het monitoren van gewasgroei.

Het consortium achter het project bestaat uit zeven bedrijven: ABDrone, Batenburg Beenen, Demcon, GroeNoord, Smart Agri Technology/Croptimal en Track 32. De betrokken bedrijven binnen het consortium dekken de volledige keten af, van ontwikkeling en productie tot levering van agrobots.

Ook zijn er vijf kennisinstellingen bij betrokken: Hanzehogeschool Groningen, NHL-Stenden, Saxion, RUG en TNO.

Het project krijgt 2,8 miljoen euro financiële ondersteuning van de Europese Commissie.