Bouw grootste offshore drijvende zonne-energiesysteem ter wereld

De EU steekt 8,4 miljoen euro in het project Nautical SUNRISE, om grootschalige inzet en commercialisering van offshore drijvende zonne-energiesystemen mogelijk te maken.

Trefwoorden: #Deltares, #drijvend, #energie, #zonnepanelen

Lees verder

Nieuws

( Foto: SolarDuck )

ENGINEERINGNET.BE - In het project Nautical SUNRISE worden kansen en uitdagingen rond het opschalen en exploiteren van offshore drijvende zonne-energiesystemen onderzocht.

Als testlocatie wordt binnenkort het grootste offshore drijvende zonne-energiesysteem ter wereld gerealiseerd op een windpark 53 kilometer uit de Nederlandse westkust.

De opwekking van zonne-energie op zee wordt gezien als een manier om de energietransitie te versnellen. Binnen het project zal Deltares kijken naar de mogelijkheden om het ontwerp te optimaliseren voor de omstandigheden op de Noordzee.

Enerzijds moet dit systeem bestand zijn tegen hoge golven en harde wind, anderzijds loont het om op zoek te gaan naar kostenbesparingen door het ontwerp efficiënter te maken. Daarvoor zal Deltares testen in de Deltagoot inzetten, hun grootste hydraulische faciliteit.

De testlocatie voor Nautical SUNRISE wordt een offshore drijvend zonne-energiesysteem van 5 MW, gebaseerd op een modulair systeem van het Nederlandse bedrijf SolarDuck.

Dit systeem wordt elektrisch geïntegreerd, gecertificeerd en geplaatst op de Noordzee, in windpark OranjeWind van energiebedrijf RWE, gelegen in het gebied Hollandse Kust West VII.

Vooraf doet het consortium uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid, overlevingskansen, elektrische stabiliteit en opbrengst van offshore drijvende zonne-energiesystemen. In een uitgebreid schaalvergrotingsplan worden uitdagingen en mogelijkheden op een rij gezet bij het commercialiseren van offshore drijvende zonnesystemen.

Daarnaast wordt naar de milieu-impact en duurzaamheid van zon op zee gekeken. Het onderzoeksconsortium kijkt naar de ecologische effecten van offshore zonne-energie, ook in samenhang met offshore windenergie.

Verder beoordeelt het consortium de ecologische voetafdruk, circulariteit en duurzaamheid gedurende de volledige levenscyclus van offshore zonne-energie. Zo kan er breed kennis worden ontwikkeld over de ecologische implicaties van deze vorm van energie-opwekking.

In het project werken de volgende partijen samen: Dutch Marine Energy Centre, SolarDuck, RWE, Blunova, Bridon-Bekaert The Ropes Group, UHasselt, KU Leuven, Oxford PV, SINTEF Industry, SINTEF Ocean, Catalaans Instituut voor Energie Onderzoek, INESC TEC en WavEC Offshore Renewables.