Stimulans voor waterstofeconomie in Noordwest-Europa

De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat ondertekenden onlangs een overeenkomst om de waterstofeconomie in Noordwest-Europa te stimuleren.

Trefwoorden: #economie, #Port of Antwerp, #stimuleren, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - Doel is om een platform te creëren voor samenwerking tussen industrie, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en het maatschappelijk middenveld, om zo innovatie en duurzaamheid in de waterstofsector te bevorderen.

De overeenkomst is gericht op het vergemakkelijken van gezamenlijke publicaties, het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën en het ondersteunen van de integratie van waterstof in het landschap van hernieuwbare energie, in overeenstemming met EU beleid.

Deze samenwerking levert brede marktvoordelen op door het bevorderen van gezamenlijke initiatieven op het gebied van markt- en technologieontwikkeling, evenals beleid, het regelgevend kader en communicatie met belanghebbenden.

Jacqueline Vaessen, waarnemend directeur van NLHydrogen: “Nederland, België en Duitsland zijn historisch gezien de belangrijkste gebruikers van waterstof in Europa, en we staan voor vergelijkbare uitdagingen bij de productie en het gebruik van schone waterstof in diverse sectoren. De krachten bundelen om deze uitdagingen aan te pakken, komt de ontwikkeling van de waterstofmarkt in de drie landen ten goede.”

Naadloze grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland krijgt prioriteit om de impact van waterstofinitiatieven op regionale schaal te maximaliseren.

Tom Hautekiet, voorzitter van de Belgian Hydrogen Council: “De import van groene waterstof uit landen met voldoende wind, zon en ruimte naar de Europese industrie is een belangrijke stap om de Europese klimaatdoelstellingen te halen."

"België en Nederland zullen belangrijke hubs zijn om waterstof te transporteren naar de Duitse industrie. Dit strekt zich uit tot het harmoniseren van regelgeving en het implementeren van gedeelde infrastructuur voor import, afname en doorvoer. Op die manier kunnen we een robuust ecosysteem creëren en een invoerhub in Noordwest-Europa oprichten. Deze gezamenlijke inspanning komt de Belgische industrie ten goede, en draagt ook bij tot de welvaart van de hele regio.”

De overeenkomst beschrijft verschillende belangrijke activiteiten die in het kader van de samenwerking worden uitgevoerd, zoals informatie-uitwisseling, gezamenlijke bijeenkomsten en workshops, samenwerking bij evenementen, en gezamenlijke communicatie en promotie van de resultaten.