Installatie walstroom voor zeeschepen in Antwerp Euroterminal

Antwerp Euroterminal (AET) installeert de eerste walstroomaansluiting voor zeeschepen in de Port of Antwerp-Bruges in België. Walstroom voorziet aangemeerde schepen in de haven op een milieuvriendelijke en stille manier van elektriciteit.

Trefwoorden: #CO2, #Port of Antwerp-Bruges, #terminal, #walstroom, #windturbine, #zeeschepen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp-Bruges )

ENGINEERINGNET.BE - Met walstroom kunnen aangemeerde schepen worden aangesloten op het lokale elektriciteitsnet via een 'stopcontact' op de kade.

Dat vermindert de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, zwaveloxiden en zwevende deeltjes en draagt bij aan een betere lokale luchtkwaliteit en minder omgevingslawaai. ​

Aan de Antwerpse Euroterminal (AET) worden twee vaste walstroomaansluitingen, met een totale capaciteit van 5MW, geïnstalleerd voor car carriers en conroschepen. AET is de grootste multipurpose terminal van Europa en een van de 24 terminals van de Grimaldi Groep.

De installatie zal in 2026 operationeel zijn en is ontworpen voor toekomstige uitbreiding. De 100% groene stroom wordt in eerste instantie geproduceerd door windturbines.

De behoefte aan extra capaciteit zal worden gecompenseerd door zonnepanelen en extra windmolens. De geproduceerde groene energie wordt opgeslagen in een groot accusysteem om het gebruik van de opgewekte elektriciteit te optimaliseren.

Het is dan ook de eerste terminal in de Port of Antwerp-Bruges (en in België) die een "future proof" vaste walstroominstallatie voor zeeschepen levert, die verder gebouwd is dan de huidige EU-voorschriften en -richtlijnen.

HOPaS (High voltage Onshore Power As a Service), een technologie- en dienstenconsortium bestaande uit Techelec, Yuso en Whitewood, zal instaan voor de investering, installatie en exploitatie. Port of Antwerp-Bruges treedt op als facilitator voor de uitrol van walstroom in de terminal.

Met de opgedragen projecten is een investering gemoeid van 25 tot 30 miljoen euro, waarvoor het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie van 4 miljoen euro heeft toegekend.