• 24/08/2012
  • |     BB

Massa-studeren: (iets) minder populair bij ingenieursstudenten

Eén op de drie Vlaamse universiteitsstudenten gaat tijdens de blok- en examenperiode regelmatig naar de campus om samen met anderen te studeren.

Trefwoorden: #blokken, #examen, #Katrien Struyven, #Maaike Van Doren, #massa-studeren, #VUB

Lees verder

opleidingen

( Foto: Universiteit Siegen )

ENGINEERINGNET.BE - Massa-studeren is het fenomeen waarbij studenten in het hoger onderwijs samen studeren in openbare leerruimtes, zoals bibliotheken, studiecentra en leslokalen.

Uit een online enquête van Maaike Van Doren en Katrien Struyven (VUB), ingevuld door 2.993 studenten aan de vijf Vlaamse universiteiten en de Erasmushogeschool, blijkt dat ongeveer dertig procent van de studenten samen studeert op de campus.

Het fenomeen blijkt populairder in de zogenaamde ‘zachte’ wetenschappen (o.a. psychologie, letteren en wijsbegeerte, rechten, politieke en sociale wetenschappen) dan in de ingenieurs- en exacte wetenschappen.

De studenten ervaren het samen studeren als efficiënter, ze worden minder afgeleid en zijn beter geconcentreerd. Ook de sociale controle wordt als voorname reden aangehaald, net als andere sociale redenen zoals samen pauzeren, hetzelfde doel voor ogen hebben, leuker dan alleen studeren en de sfeer brengt hen in studeerstemming.

Hoe dichter de student woont of verblijft bij de campus, hoe hoger de deelnamegraad.

Dat het fenomeen bovendien aanstekelijk werkt, blijkt tevens uit de 14 bijkomende interviews. Om het met de woorden van één respondente te illustreren: ‘once you go bib, you always go bib’.

Een geinterviewde studente zei het volgende: “Ja, gewoon het gevoel van ‘we zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje’. Net als dat ge in bepaalde contexten zo een artificieel samenhorigheidsgevoel creëert. Gewoon door in dezelfde situatie te zitten. En dat is hetzelfde bij studeren. Wij zijn allemaal studenten. Wij zijn allemaal aan het proberen om zo goed mogelijk ons best te doen voor deze examens. En dan is het feit dat wij allemaal samen zitten. Dat geeft zo een eenheidsgevoel”.