• 19/12/2012
  • |     BB

Energiedeskundigen: 25% duurder EPC-certificaat dekt reële kostprijs niet

Begin 2013 stijgt de prijs van het energieprestatiecertificaat voor woningen. 'Deze stijging met 25% is maar een gedeeltelijke correctie van de kostprijs', vinden de energiedeskundigen.

Trefwoorden: #energiecertificaat, #epc, #oved

Lees verder

Nieuws

( Foto: Knauf )

ENGINEERINGNET.BE -- Begin volgend jaar worden drastische veranderingen doorgevoerd aan de software waarmee energiedeskundigen een EPC – energieprestatiecertificaat – opmaken.

Daardoor zal ook de prijs van een certificaat stijgen, stelt OVED, het Overlegplatform voor Energiedeskundigen, dat zich daarvoor baseert op een rondvraging bij deskundigen. Voor bijvoorbeeld een alleenstaande woning al de prijs stijgen van 204 euro naar 257 euro. Gemiddeld zullen de deskundigen 25% meer aanrekenen dan vandaag het geval is.

En eigenlijk is dat nog te weinig, stelt Jochen De Smet, secretaris van het Overlegplatform voor Energiedeskundigen: "De prijs voor een EPC ligt vandaag heel laag. Een gemiddelde stijging met 25% (zie tabel) is niet meer dan een gedeeltelijke correctie van de kostprijs. De consument betaalt vandaag te weinig voor een kwalitatief EPC."

Uit een bevraging van een aantal energiedeskundigen naar hun inschatting van de huidige tarieven, de tarieven na invoering van de nieuwe software in 2013 en de naar hun mening faire prijs, blijkt dat de tarieven in 2013 naar hun mening nog hoger zouden moeten liggen.

De ondervraagde experts geven bijvoorbeeld aan dat de realistische kostprijs voor een alleenstaande woning volgens hen 339 euro bedraagt, terwijl ze hun klanten volgend jaar (gemiddeld) 257 euro zullen aanrekenen.

Het afgelopen jaar stond de kwaliteit van de afgeleverde certificaten ter discussie. Dat is uiteraard geen goede zaak voor de sector. OVED geeft aan dat er stevig gewerkt wordt aan het bijscholen van de aangesloten energiedeskundigen.

'Dat zal leiden tot een geleidelijke stijging van de kwaliteit' en bovendien heeft de vereniging voor al zijn leden een deontologische code in het leven geroepen'.