• 14/11/2012

Hoge functionaliteit voor reconfigureerbare sensoren

Het doel van STARS is om binnen vier jaar de noodzakelijke kennis en technologie te ontwikkelen, waarmee reconfigureerbare sensoren en sensornetwerken kunnen worden gebouwd.

Trefwoorden: #SARS, #sensoren, #sensornetwerken, #TNO

Lees verder

Techniek

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.NL -- STARS (Sensor Technology Applied in Reconfigurable Systems) is een sensortechnologieprogramma dat mogelijkheden biedt aan industriële partners om aan te sluiten.

Het veiligheidsdomein wordt gekenmerkt door een grote dynamiek. Omstandigheden wijzigen snel en er is sprake van een grote diversiteit aan dreigingen, een grote onvoorspelbaarheid en veelal weinig tot geen waarschuwingstijd.

Denk bijvoorbeeld aan terroristische aanslagen, natuurrampen of grootschalige incidenten. Wil de overheid tijdig en adequaat kunnen optreden, dan moet zij altijd tijdig beschikken over de juiste informatie.

Dat stelt eisen aan de veiligheidstechnologieën, toegepast in sensoren en sensornetwerken. Ze moeten robuust, betrouwbaar, flexibel, betaalbaar, effectief, multi-domein en multi-service zijn. De reconfigureerbare sensoren en sensornetwerken van STARS bieden een oplossing, omdat hun functionaliteit snel en relatief eenvoudig is te wijzigen.

Binnen het STARS-programma werken TNO en de technische universiteiten van Delft en Twente samen met de industriële partijen Thales Nederland, NXP en Recore Systems.

Om inzicht te krijgen in wat de eindgebruikers nodig hebben, werden diverse scenario’s getoetst in een Concept Development Assessment Game (CDAG), met belanghebbenden zoals calamiteitendiensten, politie en interventie-eenheden van de krijgsmacht.

De resultaten worden in het lopende onderzoek verwerkt. De rol van TNO komt vooral voort uit haar langdurige relatie met Defensie op een aantal technologiegebieden, waaronder waarnemingssystemen.

De strategische samenwerking in de ‘gouden driehoek’ met het ministerie van Defensie en Thales Nederland leidde tot toonaangevende radarsystemen die op Nederlandse marineschepen operationeel zijn, zoals de Active Phased Array Radar (APAR) op het LCF en de geïntegreerde sensormast op de nieuwe patrouilleschepen van de Hollandklasse.

Rob Dekker, programmadirecteur van STARS, geeft aan dat reconfigureerbaarheid van sensoren en sensornetwerken, als centrale focus van het programma, de sleutel is tot invulling van de eisen. Het gaat dan om reconfigureerbaarheid op alle niveaus: systeemniveau, het niveau van analoge frontends, data processing en algoritmes & software.

Deze gelaagdheid is ook terug te vinden in de wijze waarop STARS is georganiseerd. Het hart van de organisatie wordt gevormd door vier researchthema’s en daaronder opgezette Research Task Clusters (RTC’s) en twee thema’s die nadrukkelijk zijn gericht op de eindgebruikers en op dissiminatie en kennisimpact.

De financiering van het programma is opgebouwd uit subsidie vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en een eigen bijdrage van vijftig procent door de deelnemende partijen. STARS is halverwege de totale looptijd van vier jaar. De exploratiefase is afgerond, de onderzoeksfase is onderweg.

Onlangs organiseerde STARS bij de technische universiteiten van Enschede, Eindhoven en Delft workshops over technologie voor reconfigureerbare sensorsystemen.

Doel was om bedrijven te laten kennismaken met het programma (dissiminatie) en mogelijke voorstellen te identificeren voor toepassing van de technologie in andere domeinen dan het veiligheidsdomein (spillover).

Belangstellende Nederlandse bedrijven die substantieel aan het innovatieve programma willen deelnemen, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen.


(GL)