• 21/11/2012
  • |     BB

Crevits geeft startschot volgende fase van bouw Deurganckdoksluis (+video)

Vlaams minister Hilde Crevits leidt één jaar na het begin van werken op Antwerpse Linkeroever de eigenlijke constructie van de Deurganckdoksluis in. Alles zit op schema, aldus Crevits.

Trefwoorden: #Crevits, #Deurganck, #Deurganckdok, #Hilde Crevits, #Marc Van Peel, #Waaslandhaven

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE -- Momenteel zitten de werkzaamheden aan de Deurganckdoksluis naar verluidt helemaal op schema. Een groot deel van de wegeniswerken is uitgevoerd en de graafwerken zijn grotendeels achter de rug.

Nu wordt gestart met het gieten van het betonconstructies. Op de werf wordt dan dagelijks 1.500 tot 2.000m³ beton gestort. De bouwconstructies bevatten in totaal 795.000m³ gewapend beton en 57.000m³ damplanken die de constructie moeten verstevigen.

Ondertussen wordt er tegelijkertijd gewerkt aan de constructie van de sluisdeuren zelf. Ook dit constructieproces verloopt normaal en helemaal onder toezicht en controle van het departement MOW, afdeling Maritieme Toegang.

Als alles naar plan verloopt, zullen in het voorjaar van 2016 de eerste schepen worden geschut. Dan moeten ook de spoor- en nieuwe wegbruggen klaar zijn.

De Deurganckdoksluis wordt hiermee de allergrootste sluis ter wereld. Ze zal 500m lang en 68m breed worden en een diepte hebben tot -17.80 meter t.o.v. de Tweede Algemene Waterpassing.

De bouw van de nieuwe sluis is noodzakelijk voor de maritieme ontsluiting van dit deel van de Antwerpse haven, de grootste ‘economische poort’ van Vlaanderen. De Kallosluis - de enige toegang tot de Waaslandhaven – heeft namelijk de grenzen van haar capaciteit bereikt.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Als Vlaanderen zijn logistieke rol wil blijven versterken, moeten de Vlaamse zeehavens toekomstgericht bereikbaar zijn. De return van de investering van vandaag vertaalt zich niet alleen in een groei voor de economie in Vlaanderen, maar ook in een prognose van enkele duizenden jobs in de haven.”

Voorzitter van het havenbedrijf en havenschepen Marc Van Peel: “De keuze voor versterkte containerinfrastructuur is niet toevallig. Tussen 1990 en 2010 steeg de trafiek van containers met 140% en ook de komende jaren valt groei te verwachten. De sluis zorgt ervoor dat de Waaslandhaven beter toegankelijk wordt voor de huidige en toekomstige generaties schepen, wat een extra stimulans zal geven aan duurzame tewerkstelling in Antwerpen en het Waasland.”


ACHTERGROND
Wereldwijd zijn experten in Vlaanderen te rade gekomen. De Deurganckdoksluis is namelijk speciaal voor haar massieve betonnen L-vormige sluiskolkmuren, de snelheid van vullen en ledigen, en de twee metalen deuren aan elk uiteinde die van het kruiwagentype zijn. Het mechanisme van de opengaande bruggen is millimeterwerk. Ter plaatse worden de hoge kwaliteitseisen minutieus gecontroleerd.

Er is voor geopteerd om hetzelfde constructiemodel van sluis te bouwen als de Berendrechtsluis, die op haar beurt model stond voor de uitbreiding van het sluizencomplex van het Panamakanaal. De keuze voor een diepe sluisvariant was naar verluidt 'veruit het meest voordelige en financieel gunstige alternatief'.


Video:

Video: