• 23/11/2012
  • |     BB

i-Cleantech: 'Vlaamse cleantech vindt internationale weerklank'

i-Cleantech Vlaanderen: 'Drie bedrijven scoorden afgelopen maanden internationaal in milieutechniek en cleantech, maar er is bij ons meer samenwerking nodig'.

Trefwoorden: #capricorn, #cleantech, #GCCA, #i-cleantech, #inverto, #waterleau, #WWF

Lees verder

nieuws

( Foto: Waterleau )

ENGINEERINGNET.BE - In het najaar van 2012 mochten niet minder dan twee Vlaamse cleantech-bedrijven zich een internationale onderscheiding opspelden en kreeg een derde bedrijf internationale uitstraling.

Capricorn ontving in september 2012 in Londen The Cleantech Fund of the Year. Waterleau werd in november verkozen door de GCCA tot ’s werelds beste cleantechbedrijf in de sector water en won de Later Stage Award. Tenslotte weidde The Economist in zijn editie van 15 november 2012 een uitgebreid artikel aan elektro-motor zonder dure 'aarden' van Inverto uit Evergem.

Er is dus wel degelijk internationale appreciatie voor wat Vlaanderen doet, zowel in de ‘klassieke’ milieutechniek, als in de nieuwste takken van de cleantech-sector, zoals hernieuwbare energie en nieuwe vormen van productie. Dat vertaalt zich trouwens in een 15de plaats op de Global Cleantech Index (2012, Cleantechgroup & WWF).

'Steeds meer initiatieven van honderden bedrijven en onderzoekers sterken de overtuiging dat innovatie in schone technologie een steeds belangrijkere economische factor in ons land wordt', stelt de vzw in een persbericht. 'Maar er is nood aan traceerbaarheid en bundeling van initiatieven'.

'Alleen zo kan er in Vlaanderen een economisch weefsel met voldoende veerkracht ontwikkeld worden. Alleen zo zal Vlaanderen een prominentere plaats kunnen opeisen en blijvend scoren op de wereldmarkt.'


ACHTERGROND
I-Cleantech Vlaanderen ging op 1 oktober 2012 van start. De vzw is statutair gestoeld op drie pijlers: maatschappij en transitie; katalysator voor kennis en onderzoek; en industriële uitrol van cleantech zowel in Vlaanderen als in het buitenland.