• 10/12/2012
  • |     BB

Impact van Fukushima op lange termijn 'kleiner dan verwacht'

Alleszins een controversiële uitspraak van energie-analist Peter Kiernan (Economist Intelligence Unit): 'Wereldwijde impact van Fukushima-ramp kleiner dan verwacht.'

Trefwoorden: #energie, #fukushima, #kernenergie, #kiernan, #schaliegas

Lees verder

Columns

( Foto: Magnox )

ENGINEERINGNET-- Nu de mediastorm rond de nucleaire ramp in Japan (al enige tijd) geluwd is, kunnen analisten enige afstand nemen en wagen ze zich stilaan aan prognoses over de toekomst van kernenergie.

Opmerkelijk daarbij is de vaststelling dat de veiligheidsrisico's en imagoschade blijkbaar niet opwegen tegen economische en pragmatische overwegingen waar het om het toekomstige energiebeleid en de investeringskeuzes gaat.

Zo stelt de energie-analist Peter Kiernan van de gezaghebbende denktank Economist Intelligence Unit in een blog dat 'de lange termijn-impact van de Fukushima-Daiichi ramp op wereldschaal kleiner zal zijn dan onmiddellijk na het incident aangenomen (redactie: en gevreesd) werd'.

Hij baseert zijn visie op twee vaststellingen: de komende jaren zal economische groei vooral uit de zogenaamde KRIC-landen komen (Korea, Rusland, India en China), en precies die landen maken géén aanstalten om hun nucleaire investeringspolitiek bij te sturen. 'Het zal trouwens ook van diezelfde naties zijn dat de sterkste groei binnen de nucleaire sector te verwachten valt', stelt hij.

Wel heeft de sector lessen getrokken uit de ramp. Zo hebben zowel een aantal industriële spelers als de overheden van verschillende landen - zoals Japan - hun veiligheids- en onderhoudsprocedures wel degelijk verstrengd.

Ook het Internationale Atoomagentschap voorspelt overigens dat de toename van het aantal kerncentrales eerder lichtjes afgeremd zal worden dan dat er een afname zal zijn (redactie: ondanks de controversiële Duitse Energiewende dus en de onzekere uitkomst van het nucleaire debat in Japan).

Nog steeds volgens analist Kiernan zijn er op dit ogenblik over de hele wereld 65 nucleaire centrales in aanbouw, waarvan 26 in China, 10 in Rusland, 7 in India en 4 in Zuid-Korea. Of 47 - méér dan de helft dus - in genoemde KRIC-landen alleen al.

Vooral China en India staan als snelgroeiende economieën met een toenemende welvaart en dito energiebehoefte sterk onder druk. Onmiddellijk na Fukushima ontwierp China zowel zijn operationele als in aanbouw zijnde kerncentrales aan bijkomende inspecties (redactie: zoals Europa deed met zijn stress tests), maar net als India is dat land sterk afhankelijk van steenkool en vertegenwoordigt kernenergie slechts een klein percentage van het elektriciteitsproductie.

Nucleaire energie is voor die twee landen daarom de voor de hand liggende keuze om hun energiebronnen te diversifiëren, aldus Kiernan. Veelzeggend in dat verband is dat bijna de helft van alle nieuwe kernreactoren zich op Chinees grondgebied bevindt. 'En India wil tot elke prijs herhaling vermijden van de grote black-out die het land in juli 2012 lamlegde'.

In Rusland en Korea is de situatie verschillend: die landen hebben een lange nucleaire traditie en maken ondanks de ramp in Japan geen aanstalten om hun plannen voor nieuwe kerncentrales op te bergen.

'In Europe en Noord Amerika heeft kernenergie al een groot marktaandeel, in het bijzonder in Frankrijk, België, Zwitserland, Zweden en Hongarije', stelt de analist vast, 'en daar botst opwekking uit nucleaire splitsing tegen de grenzen van zijn groei'.

Temeer daar Duitsland tegen 2022 en Zwitserland tegen 2034 van al zijn reactoren af wil. 'Bovendien zullen landen die vandaag géén kerncentrales op hun grondgebied hebben, er zo goed als zeker géén nieuwe gaan bouwen'. Ook de beslissing van Europa om alle kerncentrales aan 'stress testen' te onderwerpen, speelt niet in het voordeel van nucleaire energie.

Opmerkelijk is dat de VS wél het grootste aantal kerncentrales heeft (104), maar dat er slechts één nieuwe in aanbouw is.

Maar dat heeft eerder te maken met de economische realiteit en financiële aspecten dan met de Fukushima-ramp: 'Als er daar nieuwe centrales overwogen worden, zal er eerder aan gas gedacht worden dan aan kernreactoren', aldus Kiernan, 'vooral in het licht van recente investeringen in schaliegaswinning die de kostprijs van gasgestookte elektriciteitsproductie sterk gereduceerd heeft.'