• 22/04/2013
  • |     BB

Nieuw windpark in Waalse Frasnes-Lez-Anvaing ingehuldigd

Een nieuw windpark bouwen zonder enige vorm van protest van omwonenden? Het kan. Zoals in het Waalse Frasnes-Lez-Anvaing.

Trefwoorden: #CoGreen, #Electrabel, #Frasnes-Lez-Anvaing, #Ventis, #windturbine

Lees verder

Nieuws

( Foto: Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE – Bij het nieuwe park in het Waalse Frasnes-Lez-Anvaing zijn twee bedrijven betrokken: Electrabel en de zuiver Waalse speler Ventis.

Deze laatste is minder bekend in Vlaamse contreien, maar het bedrijf is wel al ruim een decennium lang een ontwikkelaar en exploitant van windturbineparken in Wallonië en Frankrijk.

Voor Frasnes-Lez-Anvaing gaat om een park met drie turbines van telkens 2MW. Ventis is eigenaar van één windturbine en Electrabel van de twee andere. Voor een vierde turbine is naar verluidt ook al een vergunning verleend door het Waalse Gewest. Toch wel opmerkelijk: tegen geen enkel van de vier vergunningen is beroep aangetekend door de omwonenden.

De drie windturbines zullen jaarlijks 16 miljoen kWh produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 4.500 huishoudens, of de hele bevolking van Frasnes-Lez-Anvaing. En er is goed nieuw voor de inwoners en omwonenden: ze zullen kunnen participeren in de exploitatie van het park. Ze kunnen bijvoorbeeld aandelen verwerven in de twee windturbines die eigendom zijn van Electrabel, via een nieuwe coöperatieve structuur ('CoGreen') die dat bedrijf momenteel op poten aan het zetten is.

Dat zal overigens vanaf nu voor alle nieuwe parken van Electrabel kunnen, laat het bedrijf weten. Sarah De Bruyn van Electrabel: "van zodra alle juridische modaliteiten vervuld zijn, want de coöperatieve is nog maar net opgericht'.

Ook van de vierde turbine zullen de omwonenden van het park aandelen kunnen verwerven, maar dan via een andere coöperatieve, 'CLEF', van Ventis


ACHTERGROND
Voor Electrabel brengt dit zijn hele hernieuwbare productiepark in België op bijna 500MW. Tegen 2012 wil het bedrijf 1 miljoen gezinnen van groene stroom voorzien. En tegen 2020 wil het Waalse Gewest op zijn beurt 4.500GWh afkomstig van onshore windturbines produceren.


20 wil het Waalse Gewest op zijn beurt 4.500GWh afkomstig van onshore windturbines produceren.