• 17/05/2013

Heropstart Doel 3 en Tihange 2: absolute veiligheid bestaat niet

Heropstarten Doel 3 en Tihange 2 ‹kan in alle veiligheid›, stelt FANC. Dat betekent ‹met een aanvaardbaar risico›, want absolute veiligheid bestaat niet. Dus plant Electrabel op termijn alweer inspecties.

Trefwoorden: #doel, #electrabel, #fanc, #tihange

Lees verder

Nieuws

( Foto: Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is van mening dat de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 'in alle veiligheid' terug kunnen opstarten. Dat maakte het agentschap op vrijdag 17 mei bekend.

Het FANC had exploitant Electrabel om diepgaande onderzoeken gevraagd, naar aanleiding van zogenaamde 'waterstofindicaties' die tijdens inspecties vorige zomer waren gevonden in het gietmateriaal van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2.

Hoewel het vakspecialisten destijds al vrij unaniem stelden dat het om waterstofinsluitingen ging - 'belletjes die al tijdens het productieproces ontstaan - had FANC om veiligheidsredenen van exploitant Electrabel diepgaande testen en analyses geëist.

Electrabel nam het zekere voor het onzekere, spaarde kosten noch moeite en schakelde een hele rits gereputeerde experten, studiebureaus, onderzoekscentra en academici uit binnen- en buitenland in.

Op basis van hun rapporten, ingediend begin december 2012, vroeg FANC nogmaals bijkomend onderzoek.

'De dossiers met de volledige testresultaten bevestigen de toenmalige conclusies: de indicaties die werden waargenomen zijn waterstofindicaties', stelt Electrabel nu in een mededeling.

Dat betekent dat de 'belletjes' of 'scheurtjes' wel degelijk ontstonden tijdens het smeden van de reactorkuipen. Ze worden dus beschouwd als eigen aan het productieprocedé.

Wat belangrijker is: ze houden geen inacceptabel hoog risico in, ze worden niet erger of vergroten niet met de tijd: 'De structurele integriteit van de kuipen en hun weerstand zijn niet aangetast en beantwoorden aan alle veiligheidscriteria', aldus FANC.

Hieruit valt bijvoorbeeld ook af te leiden dat ze geen onaanvaardbaar risico opleveren wanneer een hoger dan normale druk op het wandoppervlak uitgeoefend wordt, iets wat bij een complex proces als nucleaire energieopwekking nooit uit te sluiten valt.

Electrabel laat weten onmiddellijk te starten met de voorbereidingswerken voor de heropstart. Die zullen naar verwachting om en bij drie weken in beslag nemen.

Electrabel laat ook weten dat het dezelfde kuipen van Doel 3 en Tihange 2 op het einde van de eerstvolgende brandstofcyclus weerom aan dezelfde inspectie zal onderwerpen.

Op basis van die meetresultaten kan het bedrijf dan de proef op de som nemen en nagaan of de waterstofinsluitingen effectief niet-evolutief van aard zijn, en dus niet groter of anders van vorm zijn geworden.

Want de proefondervindelijke methode is per slot van rekening degene die de hoogste zekerheidsgraad biedt, alle simulaties, studies en meningen van experten ten spijt. Absolute veiligheid en 100% vrij van risico bestaan namelijk niet.


(Bert Belmans, hoofdredacteur)

ZOEKTIP
De redacteurs van Engineeringnet bieden u een uitgebreide verslaggeving over het incident aan. Voor een overzicht: tik Tihange in het zoekvak bovenaan.