Kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 met onmiddellijke ingang stilgelegd - technisch

Omstreden kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 worden stilgelegd. De resultaten van een test op een proefblok, uitgevoerd met de onderzoeksreactor in Mol, blijkt niet conform de verwachting.

Trefwoorden: #dihange 2, #doel 3, #electrabel, #elektriciteit, #energie, #fanc, #kerncentrale, #kernenergie, #mol, #ndt, #nucleair, #sck, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Electrabel, reactorkuip Doel )

ENGINEERINGNET – De 'scheurtjes' die in de wanden van de reactorkuipen Doel 3 (bij Antwerpen) en Tihange 2 (in het Luikse) zijn ontdekt, blijven het nucleaire debat aanvuren.

Zoals bekend, werden in 2012 tijdens een reguliere onderhoudsinspectie onverwacht waterstofinsluitels ontdekt in de wanden van de kuipen. Volgens exploitant Electrabel ging het om 'productie-eigen' insluitingen in het metaal, die geen extra veiligheidsrisico vormen.

Deze mening werd bijgetreden door een hele reeks gereputeerde experten, studiebureaus, onderzoekscentra en academici uit de hele wereld.

Bij de heropstart van de twee reactoren in 2013, kwam Electrabel met de Belgische nucleaire waakhond FANC overeen het gedrag van de insluitsels ook over een langere periode te bestuderen.

Eén van deze proeven, uitgevoerd door het Centrum voor Kernenergie in Mol, blijkt nu niet conform de verwachtingen.

"Deze test gaat de mechanische weerstand na van een proefblok die dezelfde samenstelling en eigenschappen heeft als de betrokken reactorvaten. De test werd uitgevoerd na een versnelde bestralingscyclus in de onderzoeksreactor van het SCK", stelt Electrabel in een mededeling. "Nieuwe, bijkomende testen zullen er uitgevoerd worden."

Een van de moeilijkheden waarmee onderzoekers bij dergelijke mechanische testen af te rekenen krijgen, is dat er in dit geval geen destructief onderzoek - een monster uit het metaal zagen, branden of slijpen - op de wanden van nucleaire reactorkuipen mogelijk is om de insluitsels te onderzoeken.

Daarom werd er voor gekozen een blok gelijkaardig gietmateriaal in de onderzoeksreactor van het SCK in Mol aan een versnelde bestralingscyclus te onderwerpen, om de invloed van nucleaire straling over een langere tijd op gelijkaardig materiaal zo nauwkeurig mogelijk te simuleren. Hierop is dan wel mechanisch onderzoek mogelijk.

Het is één van deze testen die blijkbaar niet conform de vooropgestelde (theoretische) verwachting van de ingenieurs is.

Wat de oorsprong is van het proefblok – de kuipen van de twee centrales zijn geproduceerd met (oudere) giettechnieken uit de jaren zeventig – is niet meegedeeld.

Eerder al werd gemeld (pc- en tabletgebruikers: zie leestips onderaan) dat de Franse nucleaire groep Areva de mechanische kenmerken – zoals weerstand aan thermische schokken, taaiheid, elasticiteitsgrens – onderzocht van materiaal afkomstig van een stoomgenerator die ook de in Doel 3 en Tihange 2 aangetroffen ‘fouten als gevolg van waterstof' vertoont.

Als voorzorgsmaatregel en in afwachting van deze bijkomende resultaten, meldt Electrabel dat de geplande stops van de twee reactoren vervroegd worden naar 26 maart om zo snel mogelijk bijkomende proeven uit te voeren. Beide centrales worden dus met onmiddellijke ingang stilgelegd. Oorspronkelijk waren de stops gepland op 26 april voor Doel 3 en 31 mei voor Tihange 2.

De resultaten worden vanaf 15 juni verwacht en zullen in overleg met de nucleaire veiligheidsautoriteiten geanalyseerd worden.


COMMENTAAR VAN DE REDACTIE
De beslissing hypothekeert alvast de heropstart van beide centrales aan het einde van de 6 weken durende onderhoudsinterventies, vermits het FANC ook dan eerst – op basis van het bijkomende onderzoek - zijn toelating tot heropstarten zal moeten geven.

In het slechtste geval gaan we de volgende winter in met 2.000MW aan productiecapaciteit minder. België is voor 55% van zijn energievoorziening afhankelijk van 7 nucleaire reactoren: vier in Doel en 3 in Tihange.