• 19/04/2013

Aansprakelijkheid voor slechte kwaliteit van vuurvaste tegels

Omwille van brandpreventie gaat uw productieafdeling vuurvaste tegels gebruiken. Wie aanspreken en aansprakelijk stellen als u eventueel schade lijdt?

Trefwoorden: #aansprakelijkheid, #brandpreventie, #brandveiligheid, #juridisch, #veiligheid

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE -- Elke aannemer is ertoe gehouden om zijn werken volgens de regels van goed vakmanschap uit te voeren. Zijn de werken verwezenlijkt, dan gaat men over tot de zogenaamde 'oplevering'.

Hiertoe is de aannemer verplicht (met de opdrachtgever) om de werken op te nemen en na te gaan of ze wel degelijk uitgevoerd werden. Deze eindoplevering ontslaat de aannemer echter niet van zijn aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld verborgen gebreken.

Gaat het om 'lichte verborgen gebreken' (gebreken welke niet onmiddellijk zichtbaar zijn en die ook pas later opduiken), dan kan de aannemer zich hiervoor niet ontdoen van zijn aansprakelijkheid.

Wel kan hij in zijn algemene voorwaarden bepalen dat hij bijvoorbeeld slechts een gedurende een bepaalde periode aansprakelijk zal zijn voor dergelijke gebreken.

Duiken er gebreken op en komen de betrokken partijen niet tot een akkoord, dan is het de rechter die zich moet uitspreken. We illustreren dit aan de hand van een recent praktijkgeval.

Een voorbeeld uit de praktijk
De firma Filips doet beroep op een aannemer/tegelzetter Wim om na de renovatie van de productieafdeling vuurvaste tegels aan te brengen en dit met het oog op brandpreventie. Na ongeveer een jaar komen de tegels los en vertonen zij op vele plaatsen barsten!

De firma Filips wendt zich tot tegelzetter Wim omdat zij van oordeel is dat Wim de tegels niet volgens goed vakmanschap heeft geplaatst! De partijen slagen er niet in tot een akkoord te komen en de firma Filips brengt de zaak voor de rechter. Deze laatste stelt een deskundige aan die de oorzaak van het loskomen en het barsten van de tegels moet achterhalen.

Uit het verslag van de deskundige blijkt dat de gebruikte tegels niet de kwaliteit hadden die ze moesten hebben, maar er blijkt ook dat aannemer Wim de tegels niet goed had aangebracht! De rechter moet zich nu buigen over de vraag of deze slordige plaatsing wel effectief heeft bijgedragen tot het stukgaan en loskomen van de tegels!

Is aannemer/tegelzetter aansprakelijk?
Om deze vraag te beantwoorden grijpt de rechter niet alleen naar het verslag van de door hem aangestelde deskundige, maar laat hij zich ook leiden door technische verslagen van andere instanties. Deze instanties concludeerden eveneens dat de kwaliteit van de gebruikte vuurvaste tegels de wensen overlieten.

De rechter volgt deze technische verslagen en stelt dat het barsten en loskomen van de tegels te wijten is aan de kwaliteit van de tegels zelf. Hij oordeelt dat tegelzetter Wim de tegels wel wat slordig heeft geplaatst, maar dat dit zeker niet de oorzaak is van het barsten!

Zijn de verdeler, de importeur en de fabrikant aansprakelijk?
De rechter spreekt zich ook nog uit over de aansprakelijkheid van de verkoper, de importeur en de fabrikant van de gebruikte tegels. Hiervoor wordt de technische fiche van de tegels onder de loep genomen.

Uit de gebruikte termen in deze fiche wordt begrepen dat deze soort tegels 'onverwoestbaar' zijn en 'tegen alles bestand zijn'! Rekening houdend met de voorhanden zijnde technische verslagen, oordeelt de rechter dat de technische fiche van de tegels onvolledig en misleidend is! Hij is van mening dat de fabrikant die een bepaald product op de markt brengt, aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van het verkeerde gebruik van dit product!

Anderzijds zijn ook de importeur en de verkoper van de vuurvaste stegels ertoe gehouden om juiste en degelijke informatie te geven over een product dat zij verkopen, dit omdat zij toch professionele verkopers zijn! Zij worden verondersteld om alle minpunten en beperkingen van hun te koop aangeboden producten te kennen!

Het uiteindelijke verdict van de rechter!
De rechter beslist dat tegelzetter Wim niets kan verweten worden, maar de verkoper, de importeur en de fabrikant van de tegels dragen hier de verantwoordelijkheid. Zij moeten met zijn allen de volledige schade die de firma Filips opliep vergoeden.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.