• 05/06/2013
  • |     BB

PPP Award 2013 voor Belfius en Regie der gebouwen

Project 'gevangenissen Beveren en Marche-en-Famenne' en serviceflats 'Malevé' delen eerste plaats. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn met PPS in België...

Trefwoorden: #Belfius, #PPP Award 2013, #PPS, #Publiek Private Samenwerking, #Regie der gebouwen

Lees verder

nieuws

( Foto: EBP )

ENGINEERINGNET.BE -- Steeds meer overheden en bedrijven vinden Publiek Private Samenwerking een mogelijke piste om projecten te realiseren. In die mate zelfs dat Hilde Crevits, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken haar steun verleent aan de jaarlijkse 'PPP Award'.

Voor de prijs worden meerdere criteria gehanteerd: marktconformiteit, doorlooptijd en proces bij het opzetten van het project, meerwaarde van het project in zijn omgeving en het vernieuwend karakter van het project.

Dit jaar deelden twee projecten de eerste prijs: de regie der gebouwen met zijn project 'gevangenissen Beveren en Marche-en-Famenne ' en Belfius voor zijn kleinschalig maar innovatief PPS-project 'Malevé'.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn met het concept van de Privaat-Publieke Samenwerkingen, althans niet in België.

Zo maakt voor de private zijde van PPS – de bedrijfswereld dus - zich zorgen over het gebrek aan gespecialiseerde kennis bij de publieke zijde, de overheidsdiensten.

Tijdens een debat begin dit jaar aan de VUB werd bijvoorbeeld onomwonden gesteld: 'PPS is niet de uitverkoren specialiteit van het overheidspersoneel' (zie leestip onderaan voor volledige artikel).

Tijdens het debat stelde VUB-professor Leus voor om daar wat aan te doen door naar Nederlands model PPS-ambtenaars mobieler te maken. Die zouden dan tijdelijk bij private partners aan de slag kunnen gaan en ervaring verwerven. De Vrije Universiteit van Brussel kan met gezag spreken: het heeft een leerstoel 'PPS'.

De regie der gebouwen – project gevangenissen
Vandaag zijn er 127 gedetineerden per 100 plaatsen in de Belgische gevangenissen. Onze gevangenissen zijn overbevolkt en veelal verouderd.

Om dit probleem aan te pakken, stelde de Belgische overheid een masterplan op dat voorziet in een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Zo werd beslist om op korte termijn 4 nieuwe gevangenissen te bouwen.

De Regie beschikte niet over de nodige financiële en personeelscapaciteit om deze projecten tegelijkertijd op te starten. Daarom werd gekozen voor een Publiek-Private Samenwerking (DBFM) waarbij zowel de overheid als de privé-partner hun expertise inbrengen.

De privé-partner staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud gedurende 25 jaar. De federale staat betaalt een beschikbaarheidsvergoeding gedurende die periode en neemt daarna de gevangenis kosteloos over. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en het consortium BAM PPP voert de DBFM-opdracht uit.

De jury over het project: "Het concept van de gevangenis van Beveren sluiten aan bij een humane en evoluerende visie op detentie. De vorm volgt de functie. De gedetineerde zal er voorbereid worden op de herintegratie in de samenleving. De gevangenis ziet er uit als één geheel, met toch een duidelijke weergave van de gescheiden functies. Dit draagt bij tot een goed oriëntatiegevoel en stimuleert het gemeenschapsgevoel. De gevangenis is compact, transparant en wordt op een harmonieuze wijze geïntegreerd in het landschappelijk weefsel. Rondom de gevangenis worden populieren geplant als bufferzone."

Het gevangeniscomplex bestaat uit vier afzonderlijke bouwdelen: het inkomgebouw, het dienstengebouw met sportzaal en administratievleugel, het cellulair gedeelte (4 cellenvleugels rond een centrale toezichtskern of panopticum) en het logistiek- of werkgebouw.

Belfius – Project Malevé
Dit project bestaat uit 30 serviceflats met dienstverlening. Het ligt net naast het terrein van het rusthuis dat eveneens de naam Malevé draagt.

Het terrein, werd geschonken door de familie Malevé, en dit onder de voorwaarde dat er voorzieningen zouden gebouwd worden voor bejaarden. Het terrein is ommuurd door stenen uit Gobertange. Dit geeft het domein een unieke uitstraling.

Het gebouw ligt in het verlengde van het rusthuis, dat zelf een uitvloeisel is van een gebouw uit de 19e eeuw. De architectuur van dit nieuwe volume is enerzijds discreet omdat het de bedoeling was het nieuwe gebouw volledig te integreren in de omgeving en anderzijds toch modern. Dit laat toe om het onderscheid te kunnen maken tussen het oude en het nieuwe gedeelte.

Elke flat bestaat uit een kamer, een badkamer en een leefruimte met geïntegreerde keuken er is tevens een balkon of een terras met zicht op de tuin.

Elke verdieping beschikt over een klein washok en een gemeenschappelijke salon. Op de gelijkvloerse verdieping staat de hal via een gang in verbinding met de keukens en een restaurant. Dit laatste is opgedeeld in twee delen, een gemeenschappelijk deel en een deel dat kan afgehuurd worden. Het restaurant biedt een prachtig uitzicht op de tuin en beschikt over een groot overdekt terras.

De opdracht die gelanceerd werd door l’Association Chapitre XII Eugène Malevé betrof het ontwerp, het bouwen, de financiering over 27 jaar en het onderhoud

Belfius haalde deze opdracht binnen en besteedde de architecuur uit aan het architectenbureau 'AAL' uit Esneux, de stabiliteitsstudie aan het bureau 'BEL', de bouw aan de firma 'Wust' uit Malmedy en de technische studies evenals de installaties en het technisch en archtitectoraal onderhoud aan de firma 'Cofely '. Belfius werd ermee belast, om via Cofely het gebouw goed te onderhouden gedurende 27 jaar.


ACHTERGROND
De PPP Award en de National PPP Day zijn een initiatief van EBP (European & Belgian Public Procurement). EBP is sinds 1994 actief op het vlak van informatieverstrekking en advies met betrekking tot overheidsopdrachten aan bedrijven en overheden.