• 25/06/2013

40 provinciale instellingen beloond met ISO14001-certificaat

Provincie werkt verder aan verminderen milieu-impact. Onlangs haalde een nieuw lichting provinciale instellingen het internationale ISO14001-certificaat.

Trefwoorden: #ISO-certificaten, #ISO14001, #Provincie Antwerpen, #provincies

Lees verder

Nieuws

( Foto: Provincie Antwerpen )

ENGINEERINGNET.BE -- De provincie werkt al sinds 2008 aan gestructureerde milieuzorg. Hiervoor gaan ze verder dan u denkt: zo laat de provincie zich voor haar inspanningen ook certificeren door een externe organisatie.

De groendomeinen, recreatiedomeinen, musea en administratieve entiteiten bewezen al eerder dat dit kan. Nu zijn ook de scholen en een reeks andere provinciale instellingen ISO14001 gecertificeerd.

Voor gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor leefmilieu, is het belangrijk om als provincie het goede voorbeeld te geven, ook rond milieu: “De gecertificeerde instellingen doen niet alleen aan afvalsortering, duurzaam aankopen, zuinig energiegebruik,… Ze werken ook op een gestructureerde manier aan milieuzorg: ze denken na over de eigen milieu-impact, zetten doelstellingen en volgen deze op om zo continu te verbeteren.”

De provincie is nu, met 40 gecertificeerde entiteiten, bijna volledig ISO14001 gecertificeerd. Ontbreekt voorlopig nog op de lijst: het provinciehuis dat voorlopig niet werd gecertificeerd.

Het verouderde provinciehuis wordt immers vervangen door een gloednieuw, duurzaam gebouw. Tijdens de bouwperiode werkt het personeel in het PAS, het tijdelijk Provinciehuis Aan de Singel.

Omdat de provincie hier nog enkele jaren zal vertoeven, wordt er in het PAS wél ingestapt in het milieumanagementsysteem. De bedoeling is om aan te sluiten bij het certificaat in 2015.


(GL)

Deze entiteiten kregen op 21 juni het ISO14001-certificaat:
1) Onderwijsinstellingen en opleidingscentra

Antwerpen:
Centrum Leerlingenbegeleiding
Plantijn Hogeschool campus Kronenburg, campus Meistraat, campus Lange Nieuwstraat
Provinciaal Instituut Sint-Godelieve met 3 vestigingen
Provinciaal Instituut PIVA en CVO Provincie Antwerpen

Boom:
PTS, Provinciale scholen voor Tuinbouw en Techniek, campus Boom
Plantijn Hogeschool campus Boom

Mechelen:
PTS, Provinciale scholen voor Tuinbouw en Techniek, campus Mechelen

Ranst:
Campus Vesta

Stabroek:
PITO, Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs

2) Andere entiteiten
Antwerpen:
Arenbergschouwburg
Provinciaal Centrum voor de Opsporing van Metabole Aandoeningen

Geel:
Hooibeekhoeve
Proefbedrijf Pluimveehouderij