• 01/07/2013

VIL lanceert nieuw project rond afvallogistiek

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft 'ILSE' gelanceerd, een nieuw project rond de logistief van afval en gerecupereerde grondstoffen.

Trefwoorden: #afvalbehandeling, #afvallogistiek, #recycleren, #VIL, #Vlaams Instituut voor Logistiek

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIL )

ENGINEERINGNET.BE -- Recycleren en hergebruiken zal de komende jaren nog meer aan belang winnen. Samen met department TPR van de Universiteit Antwerpen en 16 bedrijven gaat het VIL op zoek naar innovatieve logistieke concepten om afvallogistiek efficiënter en duurzamer te maken.

Meer en meer bestaat binnen de industrie de overtuiging af te stappen van de gewoonte met eindige primaire grondstoffen te werken en over te schakelen naar materialen die uit afvalbeheer komen.

68 % van het primair bedrijfsafval krijgt ondertussen al een tweede leven, hetzij door recyclage, hetzij door compostering. Ongeveer 15 % van het transport in Vlaanderen is afvalgerelateerd.

Er bestaat een behoorlijk potentieel om innovatief de logistiek van afval te optimaliseren enerzijds, en méér recuperatie/recyclage te creëren anderzijds.

Binnen het project ILSE, wat staat voor ‘Innovative Logistics in waste management for a Sustainable Environment’ worden innovatieve logistieke concepten onderzocht die afvallogistiek efficiënter en ook duurzamer kunnen maken.

Grotere transportefficiëntie, maar ook meer hergebruik van grondstoffen door een betere recyclage en hierdoor reductie van afvalverbranding, hebben een positief effect op de kosten, maar ook op het milieu.

In grote lijnen bestaat het project, dat drie jaar loopt, uit twee fasen. Tijdens de eerste fase wordt onderzocht waar de grootste opportuniteiten voor efficiëntieverbetering liggen.

Op basis van deze bevindingenworden nieuwe logistieke concepten ontwikkeld, die nadien met de deelnemende partijen worden uitgetest.

Concreet worden vier verschillende proofs of concept uitgevoerd die meerdere maanden zullen lopen.


(GL)

Dit zijn de 16 betrokken bedrijven
The Brussels Airport Company, Coeck Betonfabriek, Contraload, NV De Scheepvaart, Desso, Imperbel-Derbigum, Infrabel, Komosie, Procter & Gamble, Saint-Gobain (Gyproc-Isover), Shipit, Sita Waste Services, Unilever, Vanheede Environmental Logistics, Van Moer Group en Waterwegen en Zeekanaal.

Alle transportmodi zijn vertegenwoordigd om iets te doen aan de problematiek van afvallogistiek. De verschillende achtergronden van de deelnemers geeft een unieke meerwaarde voor het project.