• 06/09/2013

Belgische economie doet het beter dan verwacht

In het tweede kwartaal van 2013 nam het BBP in België toe met 0,2 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is dubbel zo goed als verwacht.

Trefwoorden: #economie, #nationale bank belgie, #nbb

Lees verder

nieuws

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET. BE -- De Belgische economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van 2013 bedroeg de groei 0,2%, waar de Nationale Bank van België gerekend had op slechts 0,1%.

De binnenlands vraag steeg met slechts 0,1%, en draagt weinig bij tot de economische groei.

De situatie verschilt wel per bedrijfstak: ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde in de industrie (+0,4 %) en in de dienstensector (+0,2 %), maar verminderde ze in de bouwsector (-0,4 %).

De uitvoer van goederen en diensten steeg met 1,4 %, met name 'onder invloed van een opleving van de vraag uit de grootste buurlanden', aldus de NBB.

De binnenlandse werkgelegenheid zou in het tweede kwartaal van 2013 stabiel zijn gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis is zij, zoals in het eerste kwartaal van 2013, gedaald met 0,3%.

Op jaarbasis stabiliseerde de economische bedrijvigheid.


(Bert Belmans)