• 23/09/2013

PV-Gum consortium installeert eerste testdak met ingebouwde zonnecellen

Europees consortium installeert eerste testdak met in bouwmateriaal geïntegreerde zonnecellen in Waalse Virelles. Research met Belgische en Nederlandse knowhow.

Trefwoorden: #Aquascope, #derbigum, #ecn, #energie, #fotovoltaisch, #kema, #membraan, #pv gum, #techniek, #virelles, #zonnecel

Lees verder

nieuws

( Foto: Derbigum )

ENGINEERINGNET - Als coördinator van het Europese project 'PV-GUM' is bij het Belgische Derbigum de eerste veldproef met een nieuwe type van membraan met ingebouwde fotovoltaïsche cellen van start gegaan.

De bedoeling van dit in 2010 gestarte EU-project is een nieuwe technologie te ontwikkelen voor de productie van dunnefilm voltovoltaïsche membranen die niet bovenop het dak gemonteerd worden, maar volledig in de bouwconstructie zelf zijn geïntegreerd. Membranen die een combinatie zijn van waterafdichting en zonnepaneel dus.

Het gaat daarbij niet louter om een techniek die zonnepaneel & membraan combineert: de criteria van het project stellen dat ook de technologie meteen productierijp moet zijn. Dat wil zeggen: dat ook de benodigde productieprocedés en machines binnen het project moeten ontwikkeld worden.

Ook voor de overige zijn de vereisten niet van de poes. Het nieuwe membraan moest goedkoop zijn, qua plaatsingsmethode en afmetingen dicht bij de bestaande hoogwaardige waterdichtingsmembranen zitten en het moet alle eigenschappen van een goede waterdichting bezitten.

Naast deze basiskenmerken moest het membraan ook een 'betere fotovoltaïsche elektriciteitsproductie kunnen genereren, stevig zijn, gemakkelijk te plaatsen, duurzaam en recycleerbaar'.

Dat daar radicaal nieuwe technologie voor nodig is, beseft ook Europa. Het volledige project van 4,5 jaar vertegenwoordigt een investering van 11,2 miljoen euro, waarvan 6,4 miljoen gesubsidieerd worden door de EU.

Twee jaar na de start, is nu een prototype klaar voor installatie. Hiervoor heeft het Belgische Derbigum als projectleider het natuurcentrum Aquascope in het Waalse Virelles uitgekozen.

In totaal werd er 3kWp geïnstalleerd, bestaande uit 24 panelen van 125Wp. Andere daken zijn naar verluidt in uitvoering in het zuiden van Frankrijk (Perpignan en Lyon) en de komende maanden zullen er nog meer volgen, onder andere in Limoges.


(Bert Belmans)

ACHTERGROND
De 9 Europese projectpartners zijn zowel producenten uit de daksector en de fotovoltaïsche industrie als adviesbureaus of onderzoekscentra: Derbigum (België), Hyet Solar (Nederland), Kema (Nederland), Meyer (Duitsland), Nolax (Zwitserland), Guilbert Express (Frankrijk), Eurinnov (Frankrijk), ECN (Nederland), B-Energy (Frankrijk).