• 27/09/2013

Technische doorbraak: Arcadis slaagt erin PFOS af te breken

Ingenieursbureau Arcadis meldt in Europa en de VS patenten neergelegd te hebben voor saneringsmethode voor perfluoroctaansulfonaat, of PFOS. Dat is een technische doorbraak.

Trefwoorden: #arcadis, #milieu, #patent, #perfluoroctaansulfonaat, #Pfos, #techniek

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET -- PFOS, zeer schadelijk voor de gezondheid, is een synthetische stof die eind jaren '60 op de markt kwam. Het werd veel gebruikt in brandblusschuim en bijna alle vliegvelden hebben dan ook te maken met PFOS-verontreinigingen.

Maar het werd ook gebruikt voor de waterafstotende en hittebestendige eigenschappen in textiel, kleding, tapijten en verpakkingen. Het is sinds 2011 verboden voor de meeste toepassingen.

PFOS is zeer persistent in het milieu omdat het biologisch niet afbreekbaar is en accumuleert in de voedselketen. Het is alleen afbreekbaar bij temperaturen boven de 1200ºC. Onder andere door het gebruik van blusschuim bij branden en brandoefeningen kan PFOS worden aangetroffen in de grond en grondwater.

Het grote probleem was dat er tot nu geen werkbare manieren waren om van PFOS af te komen. De bestaande methodes voor verwijdering van PFOS zijn extreem duur en nauwelijks effectief.

De afgelopen jaren is een team van het bedrijf in Nederland, de VS, Duitsland en Groot-Brittannië bezig geweest om daar verandering in te brengen en te onderzoeken hoe PFOS zo efficiënt mogelijk te bestrijden.

Door in een aantal verschillende stappen, met een juiste combinatie van afbreekbare chemische stoffen, in verontreinigd grondwater te injecteren is het gelukt om PFOS af te breken, meldde het bureau deze week. De informatie mag nu vrijgegeven worden: deze technologie is sinds deze maand gepatenteerd, aldus Arcadis.

Bij het nieuwe procédé wordt PFOS afgebroken middels een receptuur van oxidatie en reductiemiddelen met een specifieke toedieningswijze.

De milieuvriendelijke en toegelaten stoffen worden in het grondwater geïnjecteerd met behulp van een minutieus netwerk van injectiefilters. Het is een snelle en effectieve methode om de bodem te saneren en de bodemkwaliteit te verbeteren.

In de injectiezone en het benedenstroomse gebied worden de schadelijke stoffen afgebroken. Met deze techniek kunnen in korte tijd grote hoeveelheden verontreiniging afgebroken worden waardoor deze methode bijzonder geschikt is voor bronaanpak.

"We zijn trots en enthousiast dat we deze patenten hebben weten te verwerven", aldus programmadirecteur Joop Verhagen. "Hiermee kunnen eigenaren van met PFOS vervuild grondwater een sanering toepassen en daardoor is deze grond verkoopbaar zonder allerlei juridische restricties. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor dit product een grote markt is"."


(Bert Belmans)

ACHTERGROND
Arcadis is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. Cijfers: 22.000 medewerkers en 2,5 miljard euro omzet.