• 15/10/2013

AnsaldoBreda beschuldigt NMBS van ’grondige aanpassing’ Fyra expertenrapport

Fyra-constructeur AnsaldoBreda eist extra schadevergoeding van NMBS voor 'verkeerde voorstelling' expertiserapport en lastercampagne die ernstige schade toebracht aan zijn bedrijfsimago.

Trefwoorden: #ansaldobreda, #economie, #fyra, #logistiek, #nederlandse spoorwegen, #nmbs, #spoor, #transport

Lees verder

nieuws

( Foto: NMBS, batterijbrand Fyra-treinstel )

ENGINEERINGNET -- Zoals bekend was het de Belgische NMBS – kort daarna gevolgd door de Nederlandse Spoorwegen - die het contract voor de levering van de Fyra-treinstelling begin 2013 voortijdig beëindigde wegens technische tekortkomingen, onder meer schade als gevolg van niet bestand tegen strenge winteromstandigheden.

'Die beslissing werd genomen op basis van een mysterieus rapport', zo stelt de Italiaanse treinbouwer in een officiële mededeling, 'waaruit zou blijken dat de Fyra-treinen hopeloos onveilig en onbetrouwbaar zijn' en dat verder stelde dat 'het niet redelijk zou zijn om de reparatie toe te vertrouwen aan AnsaldoBreda'.

De Italianen verwonderden er zich naar eigen zeggen al over dat een 'als zeer ernstig en betrouwbaar aangeschreven onafhankelijke instantie' als het Britse technische bureau Mott MacDonald een dergelijk rapport zou opgesteld hebben. Pogingen om officieel inzage te krijgen in het document, werden door de rechtbank van Arnhem op 8 oktober 2013 afgewezen.

'Intussen is dat rapport al in diverse kranten en websites gepubliceerd', aldus AnsaldoBreda, 'wat het mysterie heeft opgehelderd: in het rapport staat helemaal niet wat NMBS beweert'.

De treinbouwer gaat zelfs nog een stap verder, en claimt dat NMBS een 'sterk aangepaste versie' van het rapport heeft gepubliceerd ('that the Belgian railways have released a version of the report contents strongly altered') met als bedoeling het imago van AnsaldoBreda te besmeuren.

Volgens de Italianen luiden de conclusies van Mott MacDonald heel anders dan NMBS beweert, namelijk dat "de treinen grotendeels in overeenstemming zijn met de contractuele overeenkomst tussen de klant (NMBS, redactie) en AnsaldoBreda"; dat "er wel enkele verschillen zijn die ofwel door de klant aanvaard zijn om met de dienstverlening te kunnen starten, ofwel irrelevant zijn", en dat het volgens Mott MacDonald "technisch mogelijk is om samen met AnsaldoBreda een plan op de stellen om de gevonden tekortkomingen recht te zetten".

Bovendien stellen de Britse experts dat "het redelijk is aan te nemen dat zo'n plan binnen de 17 maanden zou kunnen uitgevoerd worden".

Vooral de lastercampagne van NMBS en de daaropvolgende beslissing van de Nederlandse Spoorwegen om ook hun contract te beëindigen, 'was een bron van enorme schade aan de reputatie en het prestige van AnsaldoBreda, dat zowel nationaal als internationaal bekend staat als een toonaangevend bedrijf in de productie van rollend materieel'.

De Italiaanse treinbouwer kondigt daarom aan de nodige stappen te zullen zetten om, 'naast de in het contract voorziene engagementen', een extra schadevergoeding te verkrijgen voor alle schade veroorzaakt door zijn klanten (in meervoud, dus zowel NMBS als Nederlandse Spoorwegen, zie geel gemarkeerde tekst in pdf-document onderaan). Om welk bedrag het gaat is nog niet bekend.

AnsaldoBreda maakt zich bovendien sterk dat ook de Belgische certificatie-instantie Belgorail eind september 2013 in een finaal evaluatierapport liet weten dat de Fyra een 'betrouwbare trein' is die mits uitvoering van de voorgestelde wijzigingen - zelfs beter dan contractueel opgelegd - bestand is tegen barse winteromstandigheden.

Het juridische steekspel is alvast nog niet ten einde, maar kan dus nog een onaangenaam financieel staartje krijgen voor beide betrokken spoorwegmaatschappijen.


(Bert Belmans)

LEES HET ORIGINELE BERICHTGEVING VAN ANSALDOBREDA:

AnsaldoBreda: Mott MacDonald report confirms reliability of V250 Fyra train

AnsaldoBreda: Positive Belgorail report on modifications to Fyra