• 21/11/2013

Ecodesign: voor stoomketels tot 50MW voorbereidende studie gestart

Consortium van consultants gaat van start met voorbereidende studie om na te gaan wat mogelijkheden en effecten zijn van ecodesign-maatregelen op stoomketels tot 50MW.

Trefwoorden: #ecodesig, #Fraunhofer, #PWC, #stoom, #stoomketel, #techniek

Lees verder

Techniek

( Foto: Endress+Hauser )

ENGINEERINGNET – De drie consultingorganisaties PWC, Fraunhofer en ICCS-NTUA gaan onderzoeken wat de mogelijke effecten zijn van van ecodesign – het zogenaamde Ecodesign Enterprise Lot 7 – op stoomketels. Dit zijn bijvoorbeeld ketels die stoom produceren of procesverwarmers voor het verhitten van ruwe olie.

De studie heeft enkel betrekking op ketels onder de 50MW, aangezien de grotere ketels gereguleerd worden door Richtlijn 2010/75 betreffende industriële emissies.

De verwachting is dat de eerste hoofdstukken van de voorbereidende studie in januari 2014 gepubliceerd worden en dat het definitieve rapport volgt in augustus 2014.

Daarna zal de Europese Commissie, in overleg met de belanghebbenden, een voorstel van verordening uitwerken en laten goedkeuren door het Europees Parlement en de Raad.

Op de website http://www.eco-steamboilers.eu/eco-steamboilers/index.php vindt u de meest recente documenten en kunt u zich inschrijven als expert om op de hoogte te worden gehouden van de voorbereidende studie.


(bron: Agoria)