• 30/01/2014

Nieuwe duurzame beschermingsmiddelen voor gewassen in land- en bosbouw

Een nieuw EU project, BIOCOMES, biedt boeren, tuinders en bosbouwers uitzicht op tenminste elf nieuwe duurzame gewas­­beschermings­­middelen.

Trefwoorden: #BIOCOMES, #EU project, #land- en bosbouw, #plantenziekten, #Wageningen UR

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET - Het gaat hier om biologische bestrijdingsmiddelen, die zijn gebaseerd op de natuurlijke vijanden van een schadelijk organisme.

Ze worden ontwikkeld voor de bestrijding van belangrijke plantenziekten zoals echte meeldauw in granen, Monilinia vruchtrot in fruit en plaaginsecten als de plakker (Lymantria dispar) en de dennensnuitkever in de bosbouw.

De nieuwe producten zullen milieuvriendelijke alternatieven bieden voor belangrijke chemische bestrijdingsmiddelen in de Europese land- en tuinbouw en in de bosbouw.

De vervanging van chemische bestrijding door biologische alternatieven wordt steeds belangrijker voor boeren, tuinders en bosbouwers in Europa. EU-verordeningen en de daaruit voortvloeiende nationale actieplannen in de Europese landen beperken de toepassing van chemische bestrijding.

Bovendien worden de wettelijk vastgestelde maximale residuniveaus (MRL’s) steeds strenger en groeit de vraag naar nog lagere residuën door de handel. En dan is er, niet in de laatste plaats, het risico dat gewasbelagers resistentie ontwikkelen tegen chemische bestrijdingsmiddelen.

Dat maakt biologische bestrijding een nuttig en noodzakelijk onderdeel van de gewasbeschermingspraktijk van boeren en tuinders. De EU stimuleert de ontwikkeling van de duurzame gewasbeschermingsmiddelenmarkt met de co-financiering van dit project. Het project wordt gecoördineerd door dr. Jürgen Köhl van de Nederlandse Wageningen UR.

Biologische bestrijding maakt gebruik van de natuurlijke vijanden van schadelijke organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels, nematoden en insecten. Deze natuurlijke vijanden worden opgekweekt door fabrikanten en ze worden verkocht als kant-en-klare producten.

Telers kunnen biologische bestrijding inzetten ter vervanging van hun chemische bestrijdingsprogramma. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen ook worden ingezet in de biologische landbouw.

De geselecteerde producten werden geïdentificeerd via een marktanalyse door zes Europese producenten van biologische bestrijdingsmiddelen. In het project wordt de expertise van tien kleine en middelgrote ondernemingen, drie grotere industriële partners en veertien onderzoekpartners gecombineerd. Deze 27 partners zijn afkomstig uit veertien landen.

Het totale budget van het project bedraagt zo’n twaalf miljoen euro. De EU levert een bijdrage van bijna negen miljoen.


(bron: Wageningen UR, foto: Wikipedia, (Rasbak) vruchtrot op kers door Monilia)

ACHTERGROND
Het acronym BIOCOMES staat voor:
“Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry”.
(“Producenten van biologische producten in Europa ontwikkelen nieuwe biologische bestrijdingsmiddelen ter ondersteuning van de invoering van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in land- en tuinbouw en bosbouw)