• 13/02/2014

Grontmij krijgt nieuwe opdracht in Vietnam

Grontmij heeft opdracht verkregen voor het borgen van de klimaatadaptatie strategie in stedelijke plannen voor Ho Chi Minh City in Vietnam.

Trefwoorden: #Grontmij, #Ho Chi Minh City Climate Change Bureau, #VCAPS, #Vietnamese Climate Adaptation PartnerShip

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Deze opdracht is een vervolg op de vorig jaar door het Vietnamese Climate Adaptation PartnerShip (VCAPS) consortium, onder leiding van Grontmij, opgestelde klimaatadaptatie strategie voor deze unieke deltastad in Zuidoost-Azië.

Het consortium heeft sinds 2011 samen met de stad Rotterdam gewerkt aan de klimaatadaptatie strategie voor Ho Chi Minh City. De stad kent nu al grote problemen met overstromingen en wateroverlast die door klimaatverandering in toekomst zullen verergeren.

In april 2013 is het eindresultaat van het project gepresenteerd aan het bestuur van de stad, de People’s Committee of Ho Chi Minh City. Het bestuur heeft vervolgens aangegeven de opgestelde klimaatadaptatie strategie te gaan hanteren om Ho Chi Minh City voor de toekomst klimaatbestendig te maken.

Het consortium heeft daarvoor in het kader van een Europese aanbesteding een plan van aanpak opgesteld om de Vietnamese overheid hierbij te ondersteunen.

“Bij het opstellen van de klimaatadaptatie strategie is onder het motto ‘Vietnamese ownership, Dutch partnership’ stevig ingezet op samenwerking en draagvlakvorming”, aldus Enrico Moens, teamleader van het project en tevens programmamanager Klimaat & Duurzaamheid bij Grontmij.

De bedoeling is om de klimaatadapatie strategie te borgen in plannen, projecten en procedures binnen de verschillende afdelingen van Ho Chi Min City, alsmede de diverse districten die door overstromingen worden bedreigd.

Het consortium gaat daarbij het Ho Chi Minh City Climate Change Bureau, dat speciaal voor deze taak is opgericht, helpen. Het resultaat van het project moet zijn dat klimaatadaptatie een vast onderdeel wordt in alle aspecten van stedelijke ontwikkelingen in Ho Chi Minh City, zoals bijvoorbeeld in het opstellen van Masterplannen voor de toekomstige ontwikkeling van de stad met haar vele districten.

ACHTERGROND
Het project wordt uitgevoerd door het VCAPS consortium, dat naast Grontmij bestaat uit Witteveen+Bos, Bosch Slabbers landschapsarchitecten en het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU-Amsterdam).
Het consortium wordt hierbij ondersteund door locale experts. Het project wordt gefinancierd door het programma Partners for Water van het ministerie van Economische Zaken en begeleid door de gemeente Rotterdam.