Nederlandse overheid wijst 11 gebieden aan voor grote windmolens

Na overleg met alle provincies zijn er 11 locaties uitgekozen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land.

Trefwoorden: #Delfzijl, #Drentse Veenkoloniën, #Eemshaven, #Flevoland, #Goeree-Overflakkee, #IJsselmeer Noord, #Krammersluizen, #N33, #nederland, #Noordoostpolderdijk, #Rijksoverheid, #Rotterdamse Haven, #Wieringermeer, #windmolenparken

Lees verder

nieuws

( Foto: Rijksoverheid )

ENGINEERINGNET.NL - Het gaat daarbij om windparken van meer dan 100 megawatt. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten.

Het gaat om de volgende locaties: Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen.

Ook hebben de provincies een aantal locaties aangewezen voor windparken kleiner dan 100 megawatt. Al deze gebieden samen zijn nodig om een totaal vermogen van 6.000 megawatt in 2020 te realiseren.

Het totale pakket staat omschreven in de Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) onlangs naar de Tweede Kamer stuurden.

Het is de eerste keer dat het Rijk en provincies gezamenlijk uitvoering geven aan bestuurlijke afspraken op het gebied van duurzame energie. Met het oog op het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is een overgang naar duurzame opwekking van energie nodig.

Windenergie op land vormt een belangrijke bron om te komen tot een aandeel duurzame energie in 2020 van 14%, zoals is afgesproken in het Energieakkoord.

De Structuurvisie bevat een visie op de ruimtelijke ordening: de doelstelling moet worden gehaald met behoud van de afwisseling van landschappen die Nederland zo kenmerkt.

Het is nu aan de markt om de windprojecten daadwerkelijk te bouwen.